2017-05-23, godzina
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

KREMPACHY - historia, zabytki, atrakcje turystyczne


   KREMPACHY leżą na Polskim Spiszu we wschodniej części gminy. Wśród spiskich wsi stanowią znaczący ośrodek kulturalny i gospodarczy. Wieś, położona na prawym brzegu rzeki Białki u stóp wapiennego pasma skałek pienińskich, jest atrakcyjną osadą turystyczną. Pierwotną wieś założono nad spływającym spoza Czerwonej Skałki potokiem, który meandrując licznymi zakolami po wschodniej stronie osady uchodził do Białki. W wieku XVII, kiedy Białka przerzuciła swe koryto na teren wsi, został zasilony sztucznie wykopanym korytem Młynówki, nad którą od stuleci zlokalizowane były młyn i tartak.

  Krempachy mają charakterystyczny dla wsi spiskiej typ zabudowy zwartej. Założył je w XIV w. ród Berzeviczych, właściciele tych ziem, na skrzyżowaniu dróg z Nowego Targu przez Nową Białą do Dursztyna i Frydmana - przy starym szlaku handlowym prowadzącym z Krakowa na Węgry. Wieś miała 50 łanów; parafię erygowano w roku 1397. Krempachy podobnie jak inne wsie spiskie wchodziły w skład posiadłości niedzickich, których właścicielami były znane rody węgierskie: Berzeviczych, Zapolyich, Horvathów i Salomonów, a w wieku XVI polski ród Łaskich. W roku 1549 wieś przechodzi na luteranizm za sprawą właściciela Horvatha, a jej rekatolizacja następuje dopiero po roku 1660 za sprawą rodu Stansithów-Horvathów.

   Szczególnie cennymi zabytkami wsi są dwa kościoły - parafialny św. Marcina i cmentarny św. Walentego. Kościół parafialny reprezentuje przejściowy styl gotyku i renesansu. Wybudowany został w I poł. wieku XVI, jego wyposażenie zaś pochodzi z połowy wieku XVIII. Na szczególną uwagę zasługuje tu gotycka monstrancja z roku 1528 w kształcie kapliczki z figurą św. Piotra. Kościół cmentarny, leżący na skraju wsi, został wybudowany w roku 1761 na miejscu starego drewnianego kościoła, prawdopodobnie starszego od kościoła parafialnego. Bogato zdobione ołtarze obydwu kościołów stanowią wyjątkowo interesujące przykłady urządzenia świątyni w stylu rokoko.

   Kształt i charakter zabudowy przestrzennej wsi są unikatem w skali europejskiej. Centrum stanowi wydłużony plac, gdzie znajdują się kościół parafialny, szkoła i remiza strażacka. Z tego placu odchodzą główne ulice zabudowane od frontu murowanymi domami, dawniej parterowymi, z przejazdami w głąb zagrody obok domu, do którego przylegają budynki inwentarsko-gospodarcze. W pewnej odległości od zagrody stoją rzędem stodoły, które okalają całą wieś.

   W pejzażu okolic wsi wyróżniają się wystające skalice wapienne, które występują od Kramnicy w przełomie Białki do Czerwonej Skałki. Największe z nich noszą nazwy: Korowa, Lorencowa, Borsukowa i Mikołajeczna. Ten ciąg skałek wapiennych przecina dolinka potoku zasilanego przez liczne zródła znajdujące się w terenach leśnych, zwanych tu Fordijak i Lemieżyska.

   Z Nowej Białej przez Krempachy drogą do Dursztyna przebiega zielony szlak turystyczny do zamku w Niedzicy. Atrakcyjne tereny rekreacyjne spotkamy nad zalesionym brzegiem Białki, gdzie istnieją warunki do kąpieli w tej najczystszej spośród rzek podhalańskich. Można tu też znakomicie wypocząć w dobrze urządzonych kwaterach u rolników.

   Wieś ma typowo rolniczy charakter, znana jest z gospodarności oraz wiekowych tradycji w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, co sprawia, że od niepamiętnych czasów nie notowano tu pożarów, które tak często nawiedzają inne wsie spiskie o zwartej zabudowie.

  W drugiej połowie lat 90-tych wybudowano okazały budynek gimnazjum o powierzchni użytkowej 4170 m2 i salę gimnastyczną o wymiarach 30 x 13 m, które służą młodzieży 8 sąsiednich wsi.

(źródło: UG Nowy Targ)
http://www.ugnowytarg.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=66
Przewodnik turystyczny


   Wieś Krempachy - jest położona we wschodniej części kotliny nowotarskiej, administracyjnie należy do Gminy Nowy Targ, rejon geograficzny to północna część Zamagurza Spiskiego - Spisz.
   Ogólna powierzchnia Spisza wynosi 172 km2, natomiast powierzchnia Krempach wynosi 829 ha. Wysokość n.p.m. wynosi ok.580m, natomiast większe wzniesienia to pole Hunstrick(584m), pole Gin,Stymbroch, Kiźlinek(ok.650m), Furmaniec-Dzioł(ok.700m).
   Jest to teren typowo rolniczy nie skażony przemysłem i otwarty dla turysty. Obecnie naszą miejscowość zamieszkuje około 1300 mieszkańców w 240 budynkach, (gospodarstwzajmujących się tylko gospodarką rolną jest około 140).
   Na zachodzie sąsiadujemy z Trybszem, poprzez las-Fordiak, pola Kiźlinek i Kramnica. Dalej znajduje się wspaniały relikt dziewiczej przyrody, nurt rzeki Białki której źródła to Biały Potok w Tatrach oraz wapieńcowe skały Kramnicy(688m npm) i skały Obłazowej(670m), tworzą wspólnie wspaniały "Przełom Białki". Unikatowa roślinność typu tatrzańskiego, drzewostan oraz mikroklimat i czysta błękitna woda, płynąca wśród białych granitowych otoczaków, to niezapomniane wrażenie dla licznie tu przybywających turystów. Obecne badania archeologiczne wykazały tutaj obecność człowieka przed ok.30.000 lat, czego dowodem jest znaleziony w grocie Obłazowej Skały najstarszy (!!!) bumerang świata. Ze względu na unikatowy charakter tego skrawka ziemi w 1959r utworzono tutaj Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody. Pionowe ściany Kramnicy to także miejscetreningów dla alpinistów na wspinaczkę wysokogórską.
   Rzeka Białka i Dunajec wyznaczają teren Spisza(jedyny wyjątek to sąsiednia Nowa Białą). Koryto Białki oddziela pola Krempach i Nowej Białej a bieg swój kończy na terenach Frydmana, wchodząc do Zalewu Czorsztyńsko-niedzickiego. W okresie letnim nurt rzeki jest wykorzystywany przez wodniaków do spływów kajakowo pontonowych.
   Równolegle do koryta Białki leniwie sączy się obecnie potok Przekopa, który jeszcze w latach siedemdziesiątych ub. wieku służył jako siła napędowa do kilku młynów. Na granicy z Frydmanem, na polu - Kamieniec obecnie jest wydobywany metodą odkrywkową na skalę przemysłową granitowy żwir służący jako budulec na drogi w całym regionie.
   Od Kramnicy na południowy wschódkieruje się pas skałek wapieńcowych i piaskowcowych w stronę Pienin Spiskich na odległość około 14 km, u nas noszą nazwy.: KiĄlinkowe Skałki, Długa, Korowa, Rafocowa, Lorencowe(forma maczugi nazywana Gęśle i Basy),Borsukowa, Mikołajczyna oraz Czerwona Skała(794m n.p.m). Nazwy te pochodzą od właścicieli pól, które sąsiadują z nimi , z tego też powodu ograniczony jest dostęp na zwiedzanie przez zorganizowane grupy turystycznyczne. Czerwona Skała oraz Mikołajczyna tworzą naturalną granicę z Dursztynem. Z najwyższych wzniesień i skałek możemy podziwiać wspaniałą panoramę Wysokich Tatr-Bielskich(Gerlach 2654m) oraz długie pasmo Magury Spiskiej.
   Odwracając się w kierunku północnym, oglądamyku niebu wznoszącą się Babią Górę(1722m) Następnie mamy pasmoGorców z Turbaczem(1311m) i Lubaniem(1210m) oraz szczytyTrzech Koron(982m). Turystyczny szlak pieszy -" zielony", prowadzi z Nowej Białej przez Krempachy do Dursztyna a następnie szlak "czerwony"- przez Zor-Branisko(879m) około 10 km do Niedzicy.
   Z dzikich zwierząt występują u nas: sarny, jelenie, wilki, kuny, borsuki, zające, lisy, dziki.
   Z ptaków występują: jastrząb, myszołów, puchacz, sójka, wróbel, wrona, nietoperz oraz liczne stada bociana białego.
   Z ryb występują: lipień, łosoś, pstrąg.
   Roślinność na skałkach i pastwiskach jest typowa dla Podtatrza oraz Pienin, występują tu chronione krokusy oraz "dziewięciosiły". W lasach przeważa świerk i sosna, rzadko buczyna.
   Latem i jesienią występuje obfity wysyp grzybów.
   W gorące lato wędrując po skałkach można spotkać wygrzewającego się zaskrońca...

Opracowanie na podstawie przewodników turystycznych - FP.
Władze samorządowe miejscowości Krempachy - 2011 r.


Józef Pietraszek - Sołtys wsi Krempachy , radny Gminy Nowy Targ w kadencji 2010 - 14. Krempachy ul Kamieniec 35, tel. 18 28513 59

Prezes LZS "Spisz" nieprzerwanie od -1969 - 96. Radny Pow. Zarz. LZS w latach 1970-80. Czł. Komit. Bud. Szkoły. Przew. Rady Parafialnej od 2004-2011, Radny Gminy Nowy Targ - 2006 - 2010- nadal, były czł. Rady Sołeckiej, w-ce prezes Pow. Zw. Hodowców Owiec i Kóz. 2010 odznaczony statuetkš i dyplomem "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ". 20.l1.10r. Złotym Krzyżem za zasługi na rzecz społecznoœci lokalnej .

mgr Anna Krzysztofek - Radna do Gminy Nowy Targ w kadencji 2010 -14. Krempachy ul. Spiska ..., tel. 18 2851399

Nauczyciel nauczania poczštkowego i języka słowackiego (od 2008 równolegle uczy w SP w Krempachach) w SP w Nowej Białej (1990 - nadal). Autorka podręczników i ćwiczeń do nauki języka słowackiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Život". Członek Zarzšdu Głównego Towarzystwa Słowaków w Polsce. Konferansjer imprez kulturalnych. Radna Gminy Nowy Targ od 2007 - 2010 - 2014.

Mirosław Kaczmarczyk - lekarz medycyny. Radny do Powiatu Nowy Targ w kadencji 2010-14. Krempachy ul. Na Równi 11 b, tel. 18 2851424

Z-ca prezesa LKS "Spisz" Krempachy, trener i kierownik drużyny sekcji siatkarskiej, masażysta. Strzelec wyborowy w naszym LOK . Radny do Powiatu Nowy Targ w kadencji 2007 - 2010- 2014.


Rada sołecka w Krempachach.


CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ W KREMPACHACH - 2011 - 14

1 Józef Tazik ul. Słoneczna
2 Julian Łukasz ul. Krótka 5
3 Emanuel Brzyzek ul. Kamieniec 22
4 Jaromir Krzysztofek ul. Długa 70
5 Jan Krzysztofek ul. Kamieniec 77
6 Franciszek Kaczmarczyk ul. Spiska 2
7 Kinga Polak ul. Słoneczna 2

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl http://zorfrydman.futbolowo.pl/
tsp.org.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
www.spisskastaraves.sk
gold-fotografia.pl
tatrzanskibs.pl
adamkokot.pl
http://www.folklorfest.sk/
http://gimpress.c0.pl/
sz.c0.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
janpaluch@o2.pl
nowabiala.com
adamowski.com.pl
foto.podhale.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb   


Spisz, Białka, Przełom Białki, Kramnica, Obłazowa, Lubań, Maniowy, jezioro czorsztyńskie, Zalew, Tatry, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Wypoczynek w Górach, Noclegi w Gorach, Baza noclegowa, agroturystyka , agroturystyka narty , baza , baza noclegowa , baza noclegowa spisz , białka , białki , czarna , czarna góra , dursztyn , falsztyn , frydman , gorach , gościnne , gościnne kwatery , gościnne kwatery agroturystyka , gościnne kwatery agroturystyka narty , góra , góry , góry noclegi , góry noclegi pokoje , góry noclegi pokoje gościnne , hotele , jurgów , kacwin , kraina , krempachy , kwatery , kwatery agroturystyka , kwatery agroturystyka narty , narty , niedzica , niżne , noclegi , noclegi pokoje , noclegi pokoje gościnne , noclegi pokoje gościnne kwatery , noclegi w , noclegi w gorach , noclegowa , noclegowa spisz , pokoje , pokoje gościnne , pokoje gościnne kwatery , pokoje gościnne kwatery agroturystyka , polski , powiat , przełom , przełom białki , roku , spisz , spisz góry , stat4u , trybsz , trzy , w gorach , wyżne , zamek , łapszanka , łapsze , łapsze niżne , łapsze wyżne

Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, katalog.jakpozycjonowac.pl oraz Web Directory.