2017-05-26, godzina
imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie za 2016 r. WDK - godz. 13.30.

data: 26.03.2017 16:08 / odwiedzin: 537 / Franciszek Pacyga

W dniu 26 marca  br. w WDK odbyło się planowe cykliczne Wiejskie Zebranie Sprawozdawcze z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2016 rok. Za stołem obrad zasiedli: Józef Pietraszek – Sołtys, Józef Lorenc – Radny Gminy Nowy Targ obecnej kadencji, Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ. Sekretarzem zebrania na wniosek sołtysa wybrano Marię Krzysztofek.

Po przywitaniu obecnych mieszkańców oraz wójta gminy, sołtys przedstawił plan zebrania który został przyjęty jednogłośnie. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej i sołtysa za 2016 rok. 

Do dyspozycji rady była kwota 252 tys. zł. Wykonano następujące zadania:  odśnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na podsypkę dróg polnych, łatania dróg gminnych asfaltowych, odśnieżanie zimowe dróg wiejskich, wykonanie oświetlenia ulicy Nadmłynówka i Polna oraz wokół kościoła św. Walentego, wykonanie oświetlenia świątecznego, wykonanie pionowych tablic nazw ulic, wykonanie tablicy ogłoszeń przy cmentarzu, dofinansowanie opracowania książki  Monografia wsi Krempachy, dofinansowanie festynu wiejskiego, zespołu Zielony Jawor, , utrzymanie OSP, ogrzewanie i oświetlenie  remizy, pracownika interwencyjnego (koszenie trawy i uprzątanie wsi), prowadzenie strony internetowej Krempach, remont wodociągu, wywóz śmieci z koszy wiejskich.

Drogi polne; asfaltowanie drogi w polu Grynciny/Dolina(ze Środków Powodziowych), wykonanie drogi w polu Na Faśtymber/Stymbrof (inwestycja wiązana z Funduszu Inwestycji Rolnych i Rady Sołeckiej), droga z Gryncin/Do Łazu, przedłużenie o 70 mb drogi gminnej Na Równi.

Z funduszy Gminy Nowy Targ w całości wykonano połączenie ulicy Spiskiej z Tatrzańską, wykonanie mostka na Krętym potoku, inwestycja ta kosztowała 263.500 zł.

Głos zabrał wójt Jan Smarduch, który wspomniał o bieżącym utrzymaniu i poniesionych kosztach: wykonanie drogi w polu Gin/Dolina, zakup gruntu pod ścieżkę rowerową, utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie gimnazjum, oraz remont chodnika, oświetlenie uliczne, utrzymanie LKS-u, orkiestry, Zielonego Jaworu.

Ponadto wójt wspomniał o bieżących sprawach: Plan zagospodarowania przestrzennego jest wystawiony w gminie, jest dobry czas na sprawdzenie i dokonanie poprawek. Program odbioru eternitu , należy wykorzystać możliwość z programu, ponieważ zakończy on działalność. Reforma szkolnictwa pochłonie znaczne środki gminne z powodu łączenia podstawówek z gimnazjami. Przedszkola są obowiązkowe dla dzieci od 3 lat, w podstawówkach trzeba zorganizować oddziały przedszkolne.

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na gospodarkę wodno-ściekową dot. kanalizacji. W III kw. powinna nastąpić I realizacja (30 % ścieków). Przyznane środki wyniosą ok. 8 mln zł.

„Ścieżka rowerowa wokół Tatr ”, na terenie Gniny Nowy Targ i Łapsze Niżne, tj. z Nowego Targu poprzez Gronków, Krempachy, Dursztyn i do Łapsz a następnie do granicy Słowackiej, z funduszy Euroregionu Tatry. U nas ma być to droga Pod Skołkami, Mylyrz i do Dursztyna, o szerokości 3-5 mb. (wykupiono już część działek). Ma być dokupionych jeszcze kilka działek Pod Skołkami.  Ma ona służyć wszystkim użytkownikom dróg, tak rowerzystom jak i rolnikom. Może uda się połączyć niedokończoną drogę na ulicy Spiskiej/Tatrzańskiej, mostek.

Odnośnie kanalizacji; Obecnie trwa uzupełnienie środków dofinansowania do budowy oczyszczalni ze Środków Funduszu  Ochrony Środowiska (kredyt 8 mln zł.), rozpoczęcie robót prawdopodobnie wczesną jesienią.

Odnośnie parkowania samochód turystów pod Kramnicą. Jest to teren prywatny rolników, dla bezpieczeństwa należy wykonać oznakowanie dróg dojazdowych i parkingu.

Powiatowy Zarząd Dróg korzystając z programu Rozwoju Terenów Wiejskich, ponowi próbę wykonania chodników na ul. Długiej od mostu do ul. Na Równi i ul. Spiską.

Plan pracy na rok 2017 zaproponowany przez Sołtysa i Radę Sołecką:

Do dyspozycji jest kwota 57.800 zł z przeznaczeniem na: zakup przepustów na drogi w polu Kiźlinek, i polu Grynciny, zakup pieca CO dla OSP, zakup instrumentu dętego dla Orkiestry, zakup instrumentu kontrabas dla Zielonego Jaworu, łatanie dziur w asfalcie, asfaltowanie drogi wzdłuż Łęgu/Ślogu do gimnazjum z remontem mostka i wykupem małej działki na skrzyżowaniu, czyszczenie potoku w centrum wsi, wykonanie zastawki p. poż. na przeciw WDK, oznakowanie nowej ulicy(nadanie nazwy), obecnie do rodz. Pacyga na łąkach(ulica Długa), mały remont drogi w polu Rafoców potok, do Ginu, nowa droga przez Grynciny, poszerzenie drogi ulicy Słonecznej obok WDK z przełożeniem wodociągu, doprowadzenie wody do szatni LKS,

W czasie dyskusji padły następujące  tematy:

Wodociągów z powodu znacznych ubytków wody, postuluje wymianę wszystkich liczników wody (niektóre mają ponad 40 lat).

Niszczenie dróg polnych, pastwisk i lasów przez hordy motocyklistów.

Niewykonane z poprzednich lat to; wykonanie przystanku BUS  z wiatą koło GS-u i WDK, wykonanie chodnika od mostu do ulicy Na Równi, wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw w centrum.

Osobnym tematem jest wypas bydła w sezonie letnim. W Krempachach jest to odwieczna tradycja, jest to teren typowo rolniczy, ale postępu nie zatrzymasz, więc zdania co do wypasu i organizacji tegoż są podzielone. Jezdnia jest do wykorzystania przez wszystkich użytkowników, ma służyć pojazdom jak i prawidłowo pędzonemu bydłu. Sprawa nadal będzie aktualna po wykonaniu ścieżek rowerowych, biegnących ulicami Tatrzańska i drogami polnymi. Jak powiedział sołtys, sprawa dogadania należy wyłącznie do właścicieli bydła. Jak na razie nikt nie spytał o zdanie mieszkańców, nie posiadających żadnego dobytku a wspólnie żyjących w naszej miejscowości.

Apel sołtysa do właścicieli wałęsających się psów po wsi o dopilnowanie właściwego porządku.

W czasie zebrania przedstawiciel Gminy Nowy Targ Paulina Białoń, ekspert d/s ekologii, przeszkoliła zebranych na temat; „Niskich emisji,  smogu i zanieczyszczenia powietrza, nie palenia odpadami i plastykami”. Przedstawiła projekt LIFE- Życie odnośnie dofinansowania przez Gminę wymiany pieców CO na nowe, proekologiczne, wykonania badań kamerą termowizyjną budynków mieszkalnych. 

Uchwała antysmogowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Listę obecności  podpisało 81uczestników zebrania.

Wszystkie wymienione były na bieżąco relacjonowane na naszej stronie www.krempachy.espisz.pl, w zakładce Aktualności (po lewej stronie menu, druga od góry).

 

(FP-26.03.2017 r.)

 

 


zobacz również

Makijaż slubny Nowy Targzdjęcia

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl foto.podhale.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
tatrzanskibs.pl
ugnowytarg.pl
www.spisskastaraves.sk
adamkokot.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
podhale24.pl
tsp.org.pl
janpaluch@o2.pl
sz.c0.pl
nowabiala.com
nowytarg.sk
mok.nowytarg.pl
trybsz.agrowczasy.com
spisz.org
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb   


Spisz, Białka, Przełom Białki, Kramnica, Obłazowa, Lubań, Maniowy, jezioro czorsztyńskie, Zalew, Tatry, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Wypoczynek w Górach, Noclegi w Gorach, Baza noclegowa, agroturystyka , agroturystyka narty , baza , baza noclegowa , baza noclegowa spisz , białka , białki , czarna , czarna góra , dursztyn , falsztyn , frydman , gorach , gościnne , gościnne kwatery , gościnne kwatery agroturystyka , gościnne kwatery agroturystyka narty , góra , góry , góry noclegi , góry noclegi pokoje , góry noclegi pokoje gościnne , hotele , jurgów , kacwin , kraina , krempachy , kwatery , kwatery agroturystyka , kwatery agroturystyka narty , narty , niedzica , niżne , noclegi , noclegi pokoje , noclegi pokoje gościnne , noclegi pokoje gościnne kwatery , noclegi w , noclegi w gorach , noclegowa , noclegowa spisz , pokoje , pokoje gościnne , pokoje gościnne kwatery , pokoje gościnne kwatery agroturystyka , polski , powiat , przełom , przełom białki , roku , spisz , spisz góry , stat4u , trybsz , trzy , w gorach , wyżne , zamek , łapszanka , łapsze , łapsze niżne , łapsze wyżne

Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, katalog.jakpozycjonowac.pl oraz Web Directory.