2018-04-21, godzina
imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Czytanie na VI niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Ogłoszenia odpustowe

data: 13.02.2017 07:41 / odwiedzin: 636 / Franciszek Pacyga

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI niedziela w ciągu roku              12 lutego 2017 r.

  1. 1.           Przeżywamy triduum przed uroczystością odpustową ku czci św. Walentego.

13 lutego, poniedziałek

Głównym celebransem i kaznodzieją będzie o. Jerzy Kulpa OFM, proboszcz parafii w Dursztynie.

godz. 17.00  sł.          - Msza Św. w int. wszystkich Walentych

godz. 19.00  pl.         - Msza Św. w int. narzeczonych i zakochanych, szczególnie za planujących zawarcie sakramentalnego małżeństwa w 2017 roku.

14 lutego, wtorek

Głównym celebransem i kaznodzieją będzie ks. Albin Pawłowski MS ze zgromadzenia księży misjonarzy saletynów, wikariusz parafii w Dębowcu, przy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

godz. 9.30                   - SUMA ODPUSTOWA W JĘZ. POLSKIM

godz. 11.30                - SUMA ODPUSTOWA W JĘZ. SŁOWACKIM

godz. 18.00                - Msza św. w jęz. słowackim o odnalezienie prawdziwej miłości

 

  1. 2.                 W czwartek po Mszy Św. w salce na plebanii odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas III gimnazjum w związku z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
  2. 3.                 Na terenie naszej parafii przebywa grupa badaczy reprezentująca Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. W ramach projektu pt. Język mieszkańców Spisza… przeprowadzają rozmowy z mieszkańcami Krempach na temat gwary i kultury spiskiej. Proszę ich życzliwie przyjąć i pomóc w realizacji badań.
  3. .............

ŚRODA, 15 lutego

7.00                   + Józef Pacyga – od szwagra Józefa Świeca z żoną Danutą i dziećmi

CZWARTEK, 16 lutego

18.00                 + Marian Sadłowski – od rodziny Moskałów 

PIĄTEK, 17 lutego

18.00                 + Zofia Pietraszek – od Krystyny Hyżny i Renaty Zaremby z rodzinami

SOBOTA, 18 lutego

18.00                 + o. Paschalis Gryguś – od Marii Mroszczak z rodziną

NIEDZIELA, 19 lutego

7.30      pl.        w 8 rocz. urodzin Oliwii o zdrowie i Boże błog. dla niej, jej siostry i rodziców

9.00                   w 27 rocz. ślubu Elżbiety i Franciszka Zygmondów – o Boże błog. i pogłębianie wzajemnej miłości w rodzinie

10.30                 ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK, 20 lutego

18.00                 zbiorowa za żyjących                                      

WTOREK, 21 lutego

18.00                 zbiorowa za zmarłych

ŚRODA, 22 lutego

7.00                   + Maria Surma – od córki Józefiny z całą rodziną

CZWARTEK, 23 lutego

18.00                 ++ Maria Brońska – rocz. śm., mąż Józef, Walenty, s. Maria Brońska, Agnieszka i Andrzej Pacyga 

PIĄTEK, 24 lutego

18.00                 ++ Maria Pacyga, Walenty Jan i Anna

SOBOTA, 25 lutego

18.00                 ++ Emilia Szproch – 9 rocz. śm., mąż Jan, Maria i Walenty Tomaszkowicz

NIEDZIELA, 26 lutego

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Łukaszów

10.30                 w int. Magdaleny z okazji 1. rocz. urodzin oraz w int. Łukasza w 5 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. dla nich i całej rodziny 

.......

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15,15-20)

Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2,6-10)

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 5,17-37)

 

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA KRÓTSZA (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

...

6. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 15, 16-21

Boh nikomu nekáže konať bezbožne

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným.

Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš.

Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si vyvolí.

Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko.

Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka.

Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Refrén: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, *
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. R.
Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť *
a tvoje slová zachovám.
Otvor mi oči, *
aby som pozoroval divy tvojho zákona. R.
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 2, 6-10

Boh pred vekmi určil múdrosť nám na slávu

Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.

Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy.

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 17-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Otcom bolo povedané, no ja vám hovorím

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.

Ale vaša reč nech je ‚áno áno‘, ‚nie nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.

Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno áno‘, ‚nie nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

https://lc.kbs.sk/

....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl www.spisskastaraves.sk
ugnowytarg.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
nowabiala.com
podhale24.pl
rogoznik.bnx.pl
spisz.org
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
goral.info.pl
trybsz.agrowczasy.com
mok.nowytarg.pl
tsp.org.pl
tatrzanskibs.pl
http://www.folklorfest.sk/
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb