2018-04-20, godzina
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Czytanie na VIII niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 26.02.2017 18:30 / odwiedzin: 623 / Franciszek Pacyga

VIII niedziela w ciągu roku           26 lutego 2017 r.

 1. 1.                 W liturgii tego tygodnia przypadają:
 • w środę – Popielec;
 • w sobotę – święto św. Kazimierza królewicza, patrona archidiecezji krakowskiej.
 1. 2.               Od dzisiejszej niedzieli do wtorku będziemy w naszej parafii przeżywać nabożeństwo czterdziestogodzinne. Po ostatniej Mszy Św. zostanie wystawiony Najświętszy Sakramentu i adoracja potrwa do godz. 14.00. Wówczas błogosławieństwem zakończymy pierwszy dzień tego nabożeństwa. W poniedziałek i wtorek nabożeństwo rozpocznie się wystawieniem Najśw. Sakramentu i koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 (w poniedziałek po polsku, we wtorek po słowacku). Adoracja w milczeniu potrwa do Mszy Św. i zakończy się błogosławieństwem eucharystycznym.
 2. 3.               Od dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów. W poniedziałek po mszy św. w kościele dr Jacek Świst wygłosi prelekcję, na którą serdecznie zapraszamy szczególnie te osoby, które na co dzień mają do czynienia z uzależnionymi od alkoholu. Jacek Świst jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu psychologii. Ma ogromne doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu i ich bliskim.
 3. 4.               W Środę Popielcową msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.00 i 16.00 po polsku oraz o 18.00 po słowacku. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych; do zachowania postu ścisłego są zobowiązani wierni od ukończenia 18. roku aż do rozpoczęcia 60. roku życia w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia). Składka zbierana w Popielec będzie przeznaczona na pomoc najuboższym członkom naszej parafii.
 4. 5.               W środę rozpoczyna się Wielki Post. Jest to czas pokuty, w którym katolicy powstrzymują się od udziału w zabawach. Od Środy Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, o dobre odprawienie rekolekcji, o pojednanie z Bogiem i bliźnimi. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będziemy przeżywać od V niedzieli Wielkiego Postu tj. od 2 kwietnia.
 5. 6.               Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątek droga krzyżowa o 17.00 po polsku, po Mszy Św. po słowacku; w niedzielę po Mszy Św. o 9.00 Gorzkie Żale, po Mszy Św. o 10.30 droga krzyżowa po słowacku.
 6. 7.        W I czwartek miesiąca o godz. 17.00 rozpocznie się wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.
 7. 8.        W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Zachęcam, aby do spowiedzi od godz. 17.00 przyszli:
 • · w poniedziałek – uczniowie gimnazjum;
 • · we wtorek – uczniowie szkoły podstawowej. Pozostali wierni będą mieli okazję do spowiedzi od środy do piątku pół godziny przed mszą św.

 

 

 1. 9.        W I sobotę miesiąca po porannej Mszy Św. dk. Marcin zaniesie Komunię Św. do chorych i starszych. O godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i nabożeństwo Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
 2. 10.          W poniedziałek o godz. 20.00 na plebanii odbędzie się podsumowujące spotkanie animatorów prowadzących grupy do bierzmowania.
 3. 11.          W czwartek po Mszy Św. na plebanii odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
 4. 12.          W piątek po słowackiej drodze krzyżowej można będzie w kancelarii zamówić intencje mszalne na kwiecień.
 5. 13.             W przyszłą niedzielę przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy do puszek na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie.
 6. 14.             W tygodniu od 27 lutego do 4 marca wszystkie spotkania w grupach ministranckich są odwołane. Ministrantów i lektorów zachęcam do adoracji podczas nabożeństwa czterdziestogodzinnego (niedziela, poniedziałek i wtorek) oraz do spowiedzi.
 7. 15.             Zbiórka wszystkich ministrantów i lektorów odbędzie się w sobotę o godz. 9.00. Obecność bezwarunkowo obowiązkowa!

...

NIEDZIELA, 26 lutego

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Łukaszów

10.30                 w int. Magdaleny z okazji 1. rocz. urodzin oraz w int. Łukasza w 5 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. dla nich i całej rodziny 

 

PONIEDZIAŁEK, 27 lutego

18.00                 + Jan Bryja – od siostry Marii z rodziną   

WTOREK, 28 lutego

18.00                 w int. Aleksandry w 18 rocz. urodzin – o Boże błog. i potrzebne łaski w dorosłym życiu

ŚRODA, 1 marca

7.00      pl.        ++ Jan Szymsaj – 2 rocz. śm., żona Anna – 34 rocz. śm.

16.00    pl.        o szczęśliwą operację i Bożą opiekę w chorobie dla Marii

18.00    sł.        ++ Anna i Franciszek Sołtys

CZWARTEK, 2 marca

18.00                 ++ Elżbieta i Franciszek Zygmond, Maria i Jakub Zygmond, Anna i Józef Gryguś 

PIĄTEK, 3 marca

7.00     pl.          ++ Zofia Łojek – rocz. śm., Krystyna i Franciszek Łojek

18.00   sł.          o zdrowie i Boże błog. dla Seweryna z okazji 80 rocz. urodzin

SOBOTA, 4 marca

7.00      sł.         ++ Cyryl Gryguś, żona Maria, Franciszek Jan i Zofia Gryguś

18.00    pl.        + Jan Kalata – od kuzynki Heleny z mężem

 

NIEDZIELA, 5 marca

7.30      sł.         ++ Katarzyna i Józef Bryja – rocz. śm., syn Jan

9.00                   ++ Małgorzata i Jan Pietraszek – rocz. śm., Anna i Andrzej Bogaczyk – rocz. śm.

10.30                 ZA PARAFIAN 

...

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Iz 49,14-15)

Bóg nie opuszcza swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał”.
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 62,2-3.6-7.8-9ab)

Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

W Bogu zbawienie moje i chwała. *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. *
Przed Nim wylejcie wasze serca.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 4,1-5)

Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 6,33)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 6,24-34)

 

Ufność w Opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.

Oto słowo Pańskie.

....

8. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Iba v Bohu spočiň, duša moja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo, a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 49, 14-15

Ja na teba nezabudnem

Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“

Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem.

Kniha žalmov   −   Ž 62, 2-3. 6-7. 8-9b

Refrén: Iba v Bohu spočiň, duša moja.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo od neho mi prichádza spása.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac. R.
Iba v Bohu spočiň, duša moja, *
lebo len on mi dáva nádej.
Iba on je moje útočište a moja spása, *
moja opora, nezakolíšem sa. R.
V Bohu je moja spása i sláva; *
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, *
pred ním si srdce otvorte. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 4, 1-5

Pán vyjaví úmysly sŕdc

Bratia, nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.

Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 6, 24-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo, a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Nebuďte ustarostení o zajtrajšok

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu?

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: ‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.“

...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl lapszenizne.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
http://www.folklorfest.sk/
sz.c0.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
spisz.org
ugnowytarg.pl
goral.info.pl
rogoznik.bnx.pl
tsp.org.pl
http://www.malopolskie.pl/
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
nowabiala.com
adamkokot.pl
foto.ntarg.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb