2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na II niedzielę Wielkiego Postu. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 12.03.2017 15:47 / odwiedzin: 439 / Franciszek Pacyga

II niedziela Wielkiego Postu         12 marca 2017 r.

  1. 1.           W ubiegłą niedzielę zbiórka na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie wyniosła 751,32 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
  2. 2.           II niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest co roku jako niedziela Ad Gentes, czyli dzień modlitwy i solidarności z polskimi misjonarzami pracującymi na całym świecie. Tegoroczne obchody przypominają nam, że Gdzie misjonarze, tam nadzieja. Przed kościołem można złożyć ofiary na wsparcie ich działalności.
  3. 3.           Zachęcam do udziału w drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach. Przypominam, że będąc w stanie łaski uświęcającej można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące lub za siebie samego.
  4. 4.           W sobotę, 25 marca, organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. W planach jest Msza Św., krótkie zwiedzanie sanktuarium oraz udział w spektaklu Misterium Męki Pańskiej – Ja was posyłam… Wyjazd o godz. 14.00, powrót ok. 21.30. Koszt to ok. 35 zł plus dobrowolna ofiara, która będzie zbierana przez aktorów po spektaklu. Zapisy do soboty w zakrystii.

NIEDZIELA, 12 marca

7.30      pl.        podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla całej rodziny Galusiów

9.00                   + ks. prałat Józef Kozieł – rocz. śm.

10.30                 ZA PARAFIAN 

 

PONIEDZIAŁEK, 13 marca

18.00                 zbiorowa za zmarłych

WTOREK, 14 marca

18.00                 zbiorowa za żyjących

ŚRODA, 15 marca

7.00                   + Józef Pacyga – od szwagra Walentego Świeca z żoną Anną i rodziną

CZWARTEK, 16 marca

18.00                 + Marian Sadłowski – od Marii i Walentego Zygmond z rodziną 

PIĄTEK, 17 marca

18.00                 + Zofia Pietraszek – od koleżanek Anny Bizub i Anny Galuś

SOBOTA, 18 marca

18.00                 + o. Paschalis Gryguś – od Krystyny Lejawa z rodziną

 

NIEDZIELA, 19 marca

7.30      sł.         w int. Danuty i Józefa w 25 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB Nieustającej Pomocy na dalsze lata wspólnego życia

9.00                   w int. Zofii z okazji 80 rocz. urodzin – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na długie lata życia

10.30                 ZA PARAFIAN

...
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12,1–4a)

Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,4–5.18–19.20 i 22)

Refren:Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, *
którą pokładamy w Tobie.


DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 1,8b–10)

Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.


Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 17,7)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA (Mt 17,1–9)

 

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.


Oto słowo Pańskie.

....

2. pôstna nedeľa

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!

Kniha Genezis   −   Gn 12, 1-4a

Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných

Pán povedal Abramovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ a požehnám ťa, oslávim tvoje meno a budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“ A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Pánovo slovo je pravdivé *
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. R.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou *
a v čase hladu nakŕmil. R.
Naša duša očakáva Pána, *
on je naša pomoc a ochrana.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *
ako dúfame v teba. R.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 1, 8b-10

Boh nás volá a posilňuje

Milovaný, trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 1-9

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!
Tvár mu zažiarila sťa slnko

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“

Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.

No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

....https://lc.kbs.sk/?den=20170312zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl gold-fotografia.pl
adamkokot.pl
spisz.org
www.spisskastaraves.sk
foto.ntarg.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
dursztyn.ugnowytarg.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://www.malopolskie.pl/
adamowski.com.pl
http://gimpress.c0.pl/
ospfrydman.republika.pl
foto.podhale.pl
lapszenizne.pl
http://www.folklorfest.sk/
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb