2018-04-21, godzina
imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Czytanie na II niedzielę Wielkiej Nocy. Święto Miłosierdzia Bożego - Jezu Ufam Tobie. Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne.

data: 23.04.2017 18:57 / odwiedzin: 437 / Franciszek Pacyga

 II Niedziela Wielkanocna, 23 kwietnia 2017 r.

 1. 1.                 W dniu dzisiejszym przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Ten dzień rozpoczyna 73. Tydzień Miłosierdzia. Dziś zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski w całym kraju odbywa się zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii.
 2. 2.                 Składka z drugiego dnia świąt wielkanocnych na utrzymanie katolickich uczelni w naszym kraju wyniosła 2329,20 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
 3. 3.                 Uczniowie klas III gimnazjum przeżywają triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Dziś o godz. 15.00 wezmą udział w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem otrzymają pamiątkowe krzyże od swych rodziców i przy chrzcielnicy ze świecami w rękach odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Po nabożeństwie odbędzie się kolejna próba przed bierzmowaniem.
 4. 4.                 Podczas tego samego  nabożeństwa przyrzeczenia chrzcielne odnowią także dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii Św. Także dzieci przynoszą ze sobą świece chrzcielne.
 5. 5.                 W poniedziałek o godz. 16.00 kandydaci do bierzmowania i ich bliscy będą mieli okazję do spowiedzi św. O godz. 19.00 młodzież weźmie udział we Mszy Św., po czym odbędzie się ostatnia próba przed bierzmowaniem.
 6. 6.                 We wtorek msza św. parafialna wraz z nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zostanie odprawiona o godz. 7.00, ponieważ o 18.00 bp Jan Zając udzieli sakramentu bierzmowania 24 osobom z naszej parafii. Składka podczas bierzmowania będzie przeznaczona na pomoc dla chorego na nowotwór syna nauczycielki z naszego gimnazjum. Wpłat można też dokonywać na wskazane konto lub przekazując przy rozliczeniu podatkowym 1% swego podatku. Szczegóły można znaleźć na ulotkach rozdawanych przed kościołem.
 7. 7.                 W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypadają:
 • w poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika;
 • we wtorek – święto św. Marka, Ewangelisty;
 • w sobotę  - święto św. Katarzyny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
 1. 8.                 W czwartek po mszy św. można będzie zamówić intencje mszalne na miesiąc czerwiec.

NIEDZIELA, 23 kwietnia

7.30      sł.         + Maria Surma – od wnuka Bartłomieja z żoną i synem

9.00                   ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Anny i Jana w 34 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę

 

PONIEDZIAŁEK, 24 kwietnia

19.00                 ++ Elżbieta i Franciszek Zygmund, Anna i Andrzej Hyła, Marian Bryja

WTOREK, 25 kwietnia

7.00                   ++ Jan Surma, Jan Sołtys, Julia i Andrzej Sołtys

18.00                 BIERZMOWANIE

ŚRODA, 26 kwietnia

7.00                   + Jan Bryja – od Janiny i Marcina Bryjów z rodziną

CZWARTEK, 27 kwietnia

19.00                 ++ Jan Józef i Rozalia Łojek, Maria i Walenty Łojek

PIĄTEK, 28 kwietnia

19.00                 + Elżbieta Wojeńska – od wnuczki Sylwii

SOBOTA, 29 kwietnia

13.00                 ślub Dominiki Brzyzek i Wojciecha Łukasza

19.00                 w int. Ludmiły i Emila w 45 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę

 

NIEDZIELA, 30 kwietnia

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                   w int. maturzystek: Agaty Kaczmarczyk, Lidii Kowalczyk, Katarzyny Paluch, Marceli Sarny, Klaudii Surmy, Gabrieli Tazik, Dominiki Tętnowskiej, Magdaleny Zygmund oraz maturzystów: Daniela Bizuba, Marcina Palucha, Radosława Pietraszka, Macieja Miśkowicza – o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego i światło Ducha Świętego na dalszej drodze życia

10.30                 w int. Ireny i Albina w 54 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę

...
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A

(ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,42-47)

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118, 1 i 4. 13-14. 22-24)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.


DRUGIE CZYTANIE (1 P 1,3-9)

Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20,19-31)

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

...

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Skutky apoštolov   −   Sk 2, 42-47

Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné

Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.

Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.

Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

Kniha žalmov   −   Ž 118, 2-4. 13-15. 22-24

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí dom Áronov: *
jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovoria všetci bohabojní: *
jeho milosrdenstvo trvá naveky. R.
Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, *
no Pán mi pomohol.
Moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.
Hlas plesania nad záchranou *
znie v stánkoch spravodlivých. R.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v našich očiach obdivuhodná.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, *
plesajme a radujme sa z neho. R.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 1, 3-9

Milujete Krista, hoci ste ho nevideli, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo.

Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase.

Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.
O osem dní prišiel Ježiš

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

...zdjecia

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
podhale24.pl
adamowski.com.pl
ugnowytarg.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
http://gimpress.c0.pl/
gold-fotografia.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
rogoznik.bnx.pl
adamkokot.pl
sz.c0.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
ospfrydman.republika.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
tatrzanskibs.pl
www.spisskastaraves.sk
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb