2018-04-20, godzina
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Czytanie na III niedzielę WN. Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne. 9 Tydzień Biblijny.

data: 30.04.2017 18:46 / odwiedzin: 392 / Franciszek Pacyga

 III Niedziela Wielkanocna, 30 kwietnia 2017 r.

 1. 1.                 W ubiegłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku wojny w Syrii wyniosła 1642,60 zł i 5 kč, a składka z bierzmowania dla chorego na raka Kamila 2391,95 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Na prośbę księdza administratora rektoratu w Czorsztynie w środę po mszach św. zorganizujemy zbiórkę do puszek dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.
 2. 2.                 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 9 Tydzień Biblijny. W tym roku obchodzimy go pod hasłem Bierz i czytaj! Kościół w Polsce zachęca, aby wszyscy wierni sięgnęli w tym czasie po list św. Pawła do Galatów. Dla zachęty przed kościołem młodzież rozdaje karteczki z siglami, aby każdy w domu odnalazł wskazany fragment, przeczytał go i nim się pomodlił.
 3. 3.                 Jutro rozpoczynamy odprawianie nabożeństw majowych. W dni powszednie rozpoczynać się będą o godz. 18.30, a msze św. będą się zaczynały bezpośrednio po ich zakończeniu. W niedziele i święta nabożeństwa majowe będą odprawione po mszach o godz. 9.00 i 10.30.
 4. 4.                 W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypadają:
 • w poniedziałek – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika (odpust w Krośnicy – suma o 11.00);
 • we wtorek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła;
 • w środę – uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny (odpust na Falsztynie – suma o 11.30);
 • w czwartek – wspomnienie św. Floriana, męczennika;
 • w piątek – wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera;
 • w sobotę  - święto świętych apostołów Filipa i Jakuba.
 1. 5.                 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 18.00 rozpocznie się wystawienie Najśw. Sakramentu. Po półgodzinnej adoracji w ciszy zmówimy litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy, po czym odśpiewamy litanię loretańską.
 2. 6.                 W I piątek miesiąca nabożeństwo rozpocznie się o 18.30 od litanii do Serca Jezusa i aktu ofiarowania, po czym odśpiewamy litanię do Matki Bożej. Po nabożeństwie rozpocznie się Msza Św. Okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 18.00.
 3. 7.                 W I sobotę miesiąca po porannej Mszy Św. dk. Marcin zaniesie Komunię Św. chorym. Wieczorem nie będzie nabożeństwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej, ponieważ odprawimy je 13 maja. Zachęcam do udziału w różańcu fatimskim w Ludźmierzu (informacje na plakacie w gablocie).
 4. 8.                 Z racji 27. rocznicy śmierci Mieczysławy Faryniak, zwanej Panią ze Skałki, Zarząd Prowincji MB Anielskiej Zakonu Franciszkanów pragnie poinformować o zamiarze wszczęcia jej procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. W związku z tym konieczne jest zebranie podpisów wiernych, którzy znali kandydatkę na ołtarze lub o niej słyszeli i są przekonani o heroiczności cnót pani Mieczysławy. Podpisy te można składać na przygotowanych formularzach do dnia 7 maja 2017 r.
 5. 9.                 Wycieczka dzieci i młodzieży do Wąwozu Homole wyruszy we wtorek 2 maja o godz. 9.00 sprzed kościoła.

NIEDZIELA, 30 kwietnia

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                   w int. maturzystek: Agaty Kaczmarczyk, Lidii Kowalczyk, Katarzyny Paluch, Marceli Sarny, Klaudii Surmy, Gabrieli Tazik, Dominiki Tętnowskiej, Magdaleny Zygmund oraz maturzystów: Daniela Bizuba, Marcina Palucha, Radosława Pietraszka, Macieja Miśkowicza – o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego i światło Ducha Świętego na dalszej drodze życia

10.30                 w int. Ireny i Albina w 54 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę

 

PONIEDZIAŁEK, 1 maja

ok. 19.00          + Józef Surma – od koleżanek i kolegów z rocznika

WTOREK, 2 maja

ok. 19.00          ++ Jan Brzyzek, córka Grażyna, Beata Mrugała

ŚRODA, 3 maja – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

7.30      sł.         ++ Maria i Józef Bigos – od koleżanek z piekarni

9.00                   w 30. rocz. ślubu Ludmiły i Milana oraz 3 rocz. ślubu Agaty i Krzysztofa – podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w dalszym wspólnym życiu dla nich i całej rodziny

10.30                 w int. strażaków OSP Krempachy

CZWARTEK, 4 maja

ok. 19.00          ++ Józef Galuś – 17 rocz. śm., jego rodzice Zofia i Józef

PIĄTEK, 5 maja

7.00     pl.         + Jan Kalata – od chrześniaka Andrzeja Kalaty z rodziną

ok. 19.00  sł.   + Agata Szproch

SOBOTA, 6 maja

7.00      sł.         + Jakub Kaczmarczyk – od syna Józefa z żoną

ok. 19.00 pl.    ++Maria i Walenty Szproch

NIEDZIELA, 7 maja

7.30      pl.        ++ Jan Gryguś – 25 rocz. śm., żona Zofia

9.00                   ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Franciszka Łukasza w 90 rocz. urodzin – o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia

...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14.22–28)

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:
»Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,1–2a i 5.7–8.9–10,11)

Refren:Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje,

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.


DRUGIE CZYTANIE (1 P 1,17–21)

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijają­cym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z mar­twych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 24,32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 24,13–35)

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i roz­prawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie­niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.
Zapytał ich: „Cóż takiego?”.
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapew­niają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.
Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykła­dał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

...

Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)

Refrén: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 1, 5 – 2, 2

Krv Ježiša nás očisťuje od každého hriechu

Milovaní, toto je zvesť, ktorú sme počuli od Ježiša Krista a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Kniha žalmov   −   Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a

Refrén: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. alebo Aleluja.
Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. R.
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, *
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby, *
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby, *
ani sa nehnevá naveky. R.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, *
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; *
pamätá, že sme iba prach. R.
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť *
voči tým, čo sa ho boja,
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, *
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl lapszenizne.pl
foto.ntarg.pl
nowytarg.sk
sz.c0.pl
nowotarski.pl
adamkokot.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
mok.nowytarg.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
gold-fotografia.pl
trybsz.agrowczasy.com
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
podhale24.pl
adamowski.com.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
tsp.org.pl
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb