2018-04-21, godzina
imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Czytanie na IV niedzielę wielkanocną. Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne.

data: 07.05.2017 13:31 / odwiedzin: 482 / Franciszek Pacyga

IV Niedziela Wielkanocna, 7 maja 2017 r. 

  1. 1.                 Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do seminarium lub zakonu zapraszam na indywidualne spotkanie na plebanii.
  2. 2.                 W uroczystość NMP Królowej Polski zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w Czorsztynie wyniosła 1606,60 zł i 5 eu. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Na prośbę księdza proboszcza z Łopusznej w następną niedzielę po mszach św. zorganizujemy zbiórkę do puszek dla poszkodowanych w wyniku pożaru w tamtejszej parafii.
  3. 3.                 W poniedziałek o godz. 17.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie z misjonarzem. Na zaproszenie grupy misyjnej przybędzie do naszej parafii ks. Włodzimierz Małota, który pracował na misjach w Hondurasie i Papui Nowej Gwinei. Na spotkanie zapraszam obowiązkowo dziewczęta z grupy misyjnej oraz ministrantów i lektorów, a zachęcam do udziału wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Mile widziany będzie każdy zainteresowany. Wstęp wolny.
  4. 4.                 W tym tygodniu we wtorek i czwartek o 17.15 odbędą się próby przed I Komunią Św.
  5. 5.                 W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypadają:
  • w poniedziałek – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika (z tej okazji dziś odpust w Sromowcach Wyżnych – suma o 11.30 i jutro we Frydmanie – suma o 11.00, a w przyszłą niedzielę w Krakowie procesja z Wawelu na Skałkę);
  • w sobotę  - wspomnienie NMP z Fatimy; w tym dniu odprawimy pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie: o godz. 18.00 rozpocznie się msza św., której przewodniczyć będzie i wygłosi kazanie ks. Michał Leśniak, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie; on też poprowadzi procesję różańcową i poświęci kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej na ul. Na Równi ufundowaną z okazji stulecia objawień fatimskich. Przy tej kapliczce na zakończenie nabożeństwa odśpiewamy litanię loretańską. Zapraszam wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie.
  1. 6.                 W sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu odbywa się Różańcowe Jerycho. W ramach tego wydarzenia nasza parafia (podobnie jak w ubiegłym roku) mam poprowadzić czuwanie w sobotę 13 maja od godz. 20.00 do 22.00. W imieniu kustosza ludźmierskiego sanktuarium proszę parafian o włączenie się w tę modlitwę.
  2. 7.                 W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Adama Uniwersała z Centrum Jana Pawła II z Krakowa. Na polecenie ks. kard. Stanisława Dziwisza od kilku lat księża pracujący w tym sanktuarium odwiedzają wszystkie parafie naszej diecezji, głoszą kazania i zbierają składkę na dokończenie budowy tego obiektu.

 

NIEDZIELA, 7 maja

7.30      pl.        ++ Jan Gryguś – 25 rocz. śm., żona Zofia

9.00                   ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Franciszka Łukasza w 90 rocz. urodzin – o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia

 

PONIEDZIAŁEK, 8 maja

ok. 19.00          + Jan Paluch – od wnuczki Katarzyny z mężem

WTOREK, 9 maja

ok. 19.00          + Józef Moś – od siostry Ireny z mężem

ŚRODA, 10 maja

ok. 19.00          + Jakub Kaczmarczyk – od syna Jana z żoną

CZWARTEK, 11 maja

ok. 19.00          ++ Franciszek Lorenc – rocz. śm., żona Anna, z rodziny Lorenców

PIĄTEK, 12 maja

ok. 19.00          ++ Zofia i Jan Kowalczyk, Józef Maria i Jan Pacyga, Maria i Walenty Świec, Irena i Alojzy Tomaszkowicz

SOBOTA, 13 maja

18.00                 w int. Walentego Grygusia – fundatora figury Matki Bożej Fatimskiej, Barbary i Karola Paluchów – fundatorów kapliczki Matki Bożej Fatimskiej na ul. Na Równi, ornatu i kapy maryjnej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej kapliczki

18.00                 w int. Marii Paluch w 70 rocz. urodzin - o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia

 

NIEDZIELA, 14 maja

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   w int. Jakuba Jana Wilkosza z okazji chrztu świętego – o Boże błog. i wzrastanie w łasce dla niego oraz jego rodziców i ojca chrzestnego

10.30                 w int. Krystyny i Romana z okazji 25. rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia dla jubilatów i ich rodziny

...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A
(NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA)
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14a.36–41)

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.
Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6)

Refren:Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.


DRUGIE CZYTANIE (1P 2,20b–25)

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 10,1–10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Oto słowo Pańskie.  -  http://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-5-7

...

4. veľkonočná nedeľa

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Skutky apoštolov   −   Sk 2, 14a. 36-41

Boh ho urobil aj Pánom, aj Mesiášom

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Kniha žalmov   −   Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. alebo Aleluja.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, *
dušu mi osviežuje. R.
Vodí ma po správnych chodníkoch, *
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, †
nebudem sa báť zlého, *
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. R.
Prestieraš mi stôl *
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu *
a kalich mi napĺňaš až po okraj. R.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. R.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 2, 20b-25

Vrátili ste sa k pastierovi svojich duší

Milovaní, ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 10, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.
Ja som brána k ovciam

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“
https://lc.kbs.sk/?den=20170507
....

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl adamkokot.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
http://www.folklorfest.sk/
ugnowytarg.pl
foto.ntarg.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
lapszenizne.pl
nowabiala.com
adamowski.com.pl
nowytarg.sk
janpaluch@o2.pl
spisz.org
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
tatrzanskibs.pl
gold-fotografia.pl
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb