2017-05-23, godzina
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Czytanie na IV niedzielę wielkanocn±. Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne.

data: 07.05.2017 13:31 / odwiedzin: 288 / Franciszek Pacyga

IV Niedziela Wielkanocna, 7 maja 2017 r. 

  1. 1.                 Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedziel± Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania. Osoby zainteresowane wst±pieniem do seminarium lub zakonu zapraszam na indywidualne spotkanie na plebanii.
  2. 2.                 W uroczysto¶ć NMP Królowej Polski zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru w Czorsztynie wyniosła 1606,60 zł i 5 eu. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Na pro¶bę księdza proboszcza z Łopusznej w następn± niedzielę po mszach ¶w. zorganizujemy zbiórkę do puszek dla poszkodowanych w wyniku pożaru w tamtejszej parafii.
  3. 3.                 W poniedziałek o godz. 17.00 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie z misjonarzem. Na zaproszenie grupy misyjnej przybędzie do naszej parafii ks. Włodzimierz Małota, który pracował na misjach w Hondurasie i Papui Nowej Gwinei. Na spotkanie zapraszam obowi±zkowo dziewczęta z grupy misyjnej oraz ministrantów i lektorów, a zachęcam do udziału wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Mile widziany będzie każdy zainteresowany. Wstęp wolny.
  4. 4.                 W tym tygodniu we wtorek i czwartek o 17.15 odbęd± się próby przed I Komuni± ¦w.
  5. 5.                 W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypadaj±:
  • w poniedziałek – uroczysto¶ć ¶w. Stanisława, biskupa i męczennika (z tej okazji dzi¶ odpust w Sromowcach Wyżnych – suma o 11.30 i jutro we Frydmanie – suma o 11.00, a w przyszł± niedzielę w Krakowie procesja z Wawelu na Skałkę);
  • w sobotę  - wspomnienie NMP z Fatimy; w tym dniu odprawimy pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie: o godz. 18.00 rozpocznie się msza ¶w., której przewodniczyć będzie i wygłosi kazanie ks. Michał Le¶niak, diecezjalny moderator Ruchu ¦wiatło-Życie; on też poprowadzi procesję różańcow± i po¶więci kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej na ul. Na Równi ufundowan± z okazji stulecia objawień fatimskich. Przy tej kapliczce na zakończenie nabożeństwa od¶piewamy litanię loretańsk±. Zapraszam wszystkich parafian do udziału w tym nabożeństwie.
  1. 6.                 W sanktuarium Matki Bożej w LudĽmierzu odbywa się Różańcowe Jerycho. W ramach tego wydarzenia nasza parafia (podobnie jak w ubiegłym roku) mam poprowadzić czuwanie w sobotę 13 maja od godz. 20.00 do 22.00. W imieniu kustosza ludĽmierskiego sanktuarium proszę parafian o wł±czenie się w tę modlitwę.
  2. 7.                 W przyszł± niedzielę będziemy go¶cić w naszej parafii ks. Adama Uniwersała z Centrum Jana Pawła II z Krakowa. Na polecenie ks. kard. Stanisława Dziwisza od kilku lat księża pracuj±cy w tym sanktuarium odwiedzaj± wszystkie parafie naszej diecezji, głosz± kazania i zbieraj± składkę na dokończenie budowy tego obiektu.

 

NIEDZIELA, 7 maja

7.30      pl.        ++ Jan Grygu¶ – 25 rocz. ¶m., żona Zofia

9.00                   ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Franciszka Łukasza w 90 rocz. urodzin – o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia

 

PONIEDZIAŁEK, 8 maja

ok. 19.00          + Jan Paluch – od wnuczki Katarzyny z mężem

WTOREK, 9 maja

ok. 19.00          + Józef Mo¶ – od siostry Ireny z mężem

¦RODA, 10 maja

ok. 19.00          + Jakub Kaczmarczyk – od syna Jana z żon±

CZWARTEK, 11 maja

ok. 19.00          ++ Franciszek Lorenc – rocz. ¶m., żona Anna, z rodziny Lorenców

PIˇTEK, 12 maja

ok. 19.00          ++ Zofia i Jan Kowalczyk, Józef Maria i Jan Pacyga, Maria i Walenty ¦wiec, Irena i Alojzy Tomaszkowicz

SOBOTA, 13 maja

18.00                 w int. Walentego Grygusia – fundatora figury Matki Bożej Fatimskiej, Barbary i Karola Paluchów – fundatorów kapliczki Matki Bożej Fatimskiej na ul. Na Równi, ornatu i kapy maryjnej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej kapliczki

18.00                 w int. Marii Paluch w 70 rocz. urodzin - o zdrowie i bł. Boże na dalsze lata życia

 

NIEDZIELA, 14 maja

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   w int. Jakuba Jana Wilkosza z okazji chrztu ¶więtego – o Boże błog. i wzrastanie w łasce dla niego oraz jego rodziców i ojca chrzestnego

10.30                 w int. Krystyny i Romana z okazji 25. rocz. ¶lubu – podziękowanie za otrzymane łaski z pro¶b± o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia dla jubilatów i ich rodziny

...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A
(NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA)
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14a.36–41)

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W dzień Pięćdziesi±tnicy stan±ł Piotr z Jedenastoma i przemówił dono¶nym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszon± pewno¶ci±, że tego Jezusa, którego wy¶cie ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.
Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weĽmiecie w darze Ducha ¦więtego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy s± daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.
W wielu też innych słowach dawał ¶wiadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przył±czyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6)

Refren:Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocz±ć, *
orzeĽwia moj± duszę.
Wiedzie mnie po wła¶ciwych ¶cieżkach *
przez wzgl±d na swoj± chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemn± dolinę *
zła się nie ulęknę, bo Ty jeste¶ ze mn±.
Kij Twój i laska pasterska *
s± moj± pociech±.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójd± w ¶lad za mn± *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.


DRUGIE CZYTANIE (1P 2,20b–25)

Nawrócili¶cie się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu ¶więtego Piotra Apostoła.

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jeste¶cie powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, aby¶cie szli za Nim Jego ¶ladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który s±dzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, aby¶my przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwo¶ci – krwi± Jego ran zostali¶cie uzdrowieni. Bł±dzili¶cie bowiem jak owce, ale teraz nawrócili¶cie się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.


¦PIEW PRZED EWANGELIˇ (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znaj±.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 10,1–10)

Jezus jest bram± owiec

Słowa Ewangelii według ¶więtego Jana.

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inn± drog±, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odĽwierny, a owce słuchaj± jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępuj± za nim, ponieważ głos jego znaj±. Natomiast za obcym nie pójd±, lecz będ± uciekać od niego, bo nie znaj± głosu obcych”.
Tę przypowie¶ć opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bram± owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mn±, s± złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bram±. Jeżeli kto¶ wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kra¶ć, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfito¶ci”.

Oto słowo Pańskie.  -  http://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-5-7

...

4. veµkonočná nedeµa

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Skutky apoštolov   −   Sk 2, 14a. 36-41

Boh ho urobil aj Pánom, aj Mesiášom

V deň Turíc vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, ľe toho Jeľiša, ktorého ste vy ukriľovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“

Keď to počuli, boles» im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robi», bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá kaľdý z vás pokrsti» v mene Jeľiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisµúbenie patrí vám a vašim de»om i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrsti»; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Kniha ľalmov   −   ® 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. alebo Aleluja.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám, *
dušu mi osvieľuje. R.
Vodí ma po správnych chodníkoch, *
verný svojmu menu.
I keby som mal ís» tmavou dolinou, †
nebudem sa bá» zlého, *
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica, *
tie sú mi útechou. R.
Prestieraš mi stôl *
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu *
a kalich mi napĺňaš aľ po okraj. R.
Dobrota a milos» budú ma sprevádza» *
po všetky dni môjho ľivota.
A budem býva» v dome Pánovom *
mnoho a mnoho dní. R.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 2, 20b-25

Vrátili ste sa k pastierovi svojich duší

Milovaní, ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milos» pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šµapajach. On sa nedopustil hriechu, ani les» nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhráľal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo aby sme zomreli hriechu a ľili pre spravodlivos». Jeho rany vás uzdravili.

Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

Evanjelium podµa Jána   −   Jn 10, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.
Ja som brána k ovciam

Jeľiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyľenie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Jeľiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel poveda».

Preto im Jeľiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádza» i vychádza» a nájde pastvu.

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali ľivot a aby ho mali hojnejšie.“
https://lc.kbs.sk/?den=20170507
....

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


zdjęcia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mog± to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotycz±ce zbliżaj±cych się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wy¶lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl dursztyn.ugnowytarg.pl
lapszenizne.pl
nowabiala.com
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
www.spisskastaraves.sk
tsp.org.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
goral.info.pl
adamowski.com.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
nowotarski.pl
trybsz.agrowczasy.com
adamkokot.pl
sz.c0.pl
ugnowytarg.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb   


Spisz, Białka, Przełom Białki, Kramnica, Obłazowa, Lubań, Maniowy, jezioro czorsztyńskie, Zalew, Tatry, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Wypoczynek w Górach, Noclegi w Gorach, Baza noclegowa, agroturystyka , agroturystyka narty , baza , baza noclegowa , baza noclegowa spisz , białka , białki , czarna , czarna góra , dursztyn , falsztyn , frydman , gorach , go¶cinne , go¶cinne kwatery , go¶cinne kwatery agroturystyka , go¶cinne kwatery agroturystyka narty , góra , góry , góry noclegi , góry noclegi pokoje , góry noclegi pokoje go¶cinne , hotele , jurgów , kacwin , kraina , krempachy , kwatery , kwatery agroturystyka , kwatery agroturystyka narty , narty , niedzica , niżne , noclegi , noclegi pokoje , noclegi pokoje go¶cinne , noclegi pokoje go¶cinne kwatery , noclegi w , noclegi w gorach , noclegowa , noclegowa spisz , pokoje , pokoje go¶cinne , pokoje go¶cinne kwatery , pokoje go¶cinne kwatery agroturystyka , polski , powiat , przełom , przełom białki , roku , spisz , spisz góry , stat4u , trybsz , trzy , w gorach , wyżne , zamek , łapszanka , łapsze , łapsze niżne , łapsze wyżne

Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, katalog.jakpozycjonowac.pl oraz Web Directory.