2018-04-20, godzina
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Czytanie na VII niedzielę wielkanocną. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 28.05.2017 20:01 / odwiedzin: 613 / Franciszek Pacyga

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 28 maja 2017 r. 

 1. 1.                 W liturgii najbliższego tygodnia świętujemy:
 • dzisiaj – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;
 • w poniedziałek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
 • we wtorek – św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika;
 • w środę – święto Nawiedzenia NMP;
 • w czwartek – wspomnienie św. Justyna, męczennika;
 • w sobotę – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy;
 • w następną niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowywać się do niej będziemy przez codzienne modlitwy do Ducha Świętego.
 1. 2.                 W poniedziałek po Mszy Św. w kancelarii można zapisać intencje mszalne na lipiec i sierpień.
 2. 3.                 We wtorek po Mszy Św. w salce na plebanii odbędzie się spotkanie ministrantów i lektorów.
 3. 4.                 W środę odprawimy ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe. Po Mszy Św. w salce na plebanii spotkają się uczniowie klas I i II gimnazjum, aby podsumować tegoroczny etap przygotowań do bierzmowania.
 4. 5.                 W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed nabożeństwem (oprócz czwartku, gdy spowiedź będzie podczas adoracji).
 5. 6.                 W czwartek o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo pierwszo czwartkowe. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem najpierw pomodlimy się wspólnie do Chrystusa Najwyższego Kapłana. Potem będziemy adorować Jezusa w milczeniu, a na koniec odśpiewamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po czym rozpocznie się Msza Św.
 6. 7.                 W I piątek o godz. 18.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt zawierzenia Sercu Jezusowemu, a bezpośrednio po nabożeństwie rozpocznie się Msza Św.
 7. 8.                 W I sobotę miesiąca po porannej Mszy Św. odwiedziny chorych z sakramentami świętymi. Wieczorem o 18.00 rozpocznie się modlitewne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Poprowadzą je uczniowie z klas I i II gimnazjum. O 19.00 odprawiona zostanie Msza Św. wigilii Zesłania Ducha Świętego.
 8. 9.                 W przyszłą niedzielę ks. Marcin Jakubiak odprawi swą pierwszą Mszę Św. w naszej parafii, a kazania wygłosi zaproszony przez neoprezbitera ks. Krzysztof Porosło. Ze względu na uroczystość porządek mszy św. ulegnie zmianie: o godz. 7.30 zostanie odprawiona msza w języku polskim, o 9.00 msza po słowacku, a o godz. 11.00 msza prymicyjna z indywidualnym błogosławieństwem.

 

NIEDZIELA, 28 maja

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                   rocznica I KOMUNII ŚW.

10.30   sł.          ++ Wojciech Krzysztofek – 15 rocz. śm., Maria i Dominik Krzysztofek

 

PONIEDZIAŁEK, 29 maja

18.30                 ++ Jolanta Kalemba, Rozalia i Andrzej Krzysik, Andrzej i Paweł Krzysik żołnierz

WTOREK, 30 maja

18.30                 ++ Franciszek Chrobak – 6 rocz. śm., Anna i Jan Chrobak

ŚRODA, 31 maja

18.30                 ++ Anna i Walenty Galuś, Elżbieta i Walenty Galuś

CZWARTEK, 1 czerwca

19.00                 + Anna Krzok – od córki Joanny z rodziną 

PIĄTEK, 2 czerwca

7.00     pl.         + Józef Bryja – od żony

19.00  sł.          ++ Maria i Valent Kristofek

SOBOTA, 3 czerwca

7.00    sł.           + Maria Galuś – od siostry Ireny

14.00                 ślub Joanny Jóźwik i Sławomira Cyrwusa

19.00   pl.         ++ Bronisława i Jan Królczyk, syn Bronisław, Jan Syjud

 

NIEDZIELA, 4 czerwca

7.30      pl.         ++ Anna Tomaszkowicz – rocz. śm., mąż Michał

9.00      sł.         w int. Oliwii Pacygi z okazji chrztu św. – o zdrowie, błog. Boże i wzrastanie w łasce dla niej, jej rodziców i chrzestnych

 

11.00                PRYMICJE - ZA PARAFIAN
...

 

  VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A

  Tam gdzie w 7 niedzielę wielkanocną obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w 6 niedzielę można odczytać drugie czytanie i ewangelię z 7 niedzieli wielkanocnej (ZOBACZ).


  PIERWSZE CZYTANIE (Dz 8,5–8.14–17)

  Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

  Czytanie z Dziejów Apostolskich.

  Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.
  Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 66,1–3a.4–5.6–7.16 i 20)

  Refren:Niech cała ziemia chwali swego Pana.

  Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, *
  opiewajcie chwałę Jego imienia,
  cześć Mu chwalebną oddajcie. *
  Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

  Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
  niech imię Twoje opiewa”.
  Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
  zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

  Morze na suchy ląd zamienił, *
  pieszo przeszli przez rzekę.
  Nim się przeto radujmy, *
  Jego potęga włada na wieki.

  Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, *
  opowiem, co uczynił mej duszy.
  Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby, *
  i nie oddalił ode mnie swej łaski.


  DRUGIE CZYTANIE (1 P 3,15–18)

  Znaczenie śmierci Chrystusa

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

  Najdrożsi:
  Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
  A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu­sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
  Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

  Oto słowo Boże.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
  a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


  EWANGELIA (J 14,15–21)

   

  Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

  Słowa Ewangelii według świętego Jana.

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka­zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
  Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, po­nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
  Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
  Oto słowo pańskie.
  ...

  7. veľkonočná nedeľa

  Refrén: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. alebo Aleluja.
  Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

  Skutky apoštolov   −   Sk 1, 12-14

  Jednomyseľne zotrvávali na modlitbách

  Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.

  Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

  Kniha žalmov   −   Ž 27, 1. 4. 7-8a

  Refrén: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. alebo Aleluja.
  Pán je moje svetlo a moja spása, *
  koho sa mám báť?
  Pán je ochranca môjho života, *
  pred kým sa mám strachovať? R.
  O jedno prosím Pána a za tým túžim, †
  aby som mohol bývať v dome Pánovom *
  po všetky dni svojho života,
  aby som pociťoval nehu Pánovu *
  a obdivoval jeho chrám. R.
  Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
  zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
  V srdci mi znejú tvoje slová: *
  „Hľadajte moju tvár!“ R.

  Prvý Petrov list   −   1 Pt 4, 13-16

  Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení

  Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.

  Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

  Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

  Evanjelium podľa Jána   −   Jn 17, 1-11a

  Aleluja, aleluja, aleluja. Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.
  Otče, osláv svojho Syna!

  Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

  Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

  Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

  Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.

  Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“


  ....  zdjecia
  dodaj komentarz


  Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
  Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
  Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

  Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

  Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
  AdminPanel
  Kontakt

  dursztyn-spisz.pl janpaluch@o2.pl
  trybsz.agrowczasy.com
  goral.info.pl
  rogoznik.bnx.pl
  www.spisskastaraves.sk
  lapszenizne.pl
  ugnowytarg.pl
  spisz.org
  http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
  nowotarski.pl
  gold-fotografia.pl
  www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
  mok.nowytarg.pl
  http://gimpress.c0.pl/
  adamkokot.pl
  tsp.org.pl
  Czarna Góra
  Dursztyn
  Falsztyn
  Frydman
  Jurgów
  Kacwin
  Krempachy
  Łapszanka
  Łapsze Niżne
  Łapsze Wyżne
  Niedzica
  Nowa Biała
  Rzepiska
  Trybsz


  Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

  Created by    gb