2018-04-20, godzina
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Czytanie na XI niedz. zwykłą.Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 25.06.2017 19:34 / odwiedzin: 519 / Franciszek Pacyga

 

X niedziela zwykła         18 czerwca 2017 r.

  1. 1.                 Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień: :
  • w środę – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
    • w piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (odpust na Łapszance o godz. 11.00); w tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych;
    • w sobotę – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (odpust na Dursztynie – o godz. 11.00) oraz wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (odpust na Szlembarku – o godz. 11.00).
  1. 2.                 Przeżywamy oktawę Bożego Ciała. Msze św. codziennie do piątku włącznie będą się rozpoczynać o godz. 18.30. Po ich zakończeniu będą odprawiane procesje eucharystyczne ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Do udziału zachęcam wszystkich wiernych, a mężczyzn proszę o noszenie baldachimu i lampionów, młodzież i starszych o noszenie feretronów i chorągwi, dzieci pierwszo komunijne i rocznicowe do udziału w strojach pierwszokomunijnych.
  2. 3.                  W czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała zostaną poświęcone wianki. Sporządza się je zazwyczaj z rumianku, róż, mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu. Poświęcone wianki zatyka się za obrazy świętych, nad oknami i w sieni. Przypisuje się im leczniczą moc i działanie ochronne, dawniej wierzono nawet, że zapobiegają urokom i odpędzają czarownice. Wianek przechowywany jest przez cały rok. Nie wolno go wyrzucić, bo jest poświęcony. Po roku można go spalić.
  3. 4.                 W piątek zakończy się rok szkolny. Msza św. (żałobna) z okazji zamknięcia gimnazjum zostanie odprawiona o godz. 8.15. Szkoła podstawowa z radością spotka się na Mszy Św. o godz. 9.15. 

NIEDZIELA, 18 czerwca

7.30      sł.          w int. Jana z okazji 80 rocz. urodzin – o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata życia

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 w int. Doroty i Andrzeja Pietraszków z okazji 1 rocz. ślubu – o boże błog. i wszelkie potrzebne łaski we wspólnym życiu

 

PONIEDZIAŁEK, 19 czerwca

18.30                 zbiorowa za żyjących

WTOREK, 20 czerwca

18.30                 zbiorowa za zmarłych

ŚRODA, 21 czerwca

18.30                 w 80. rocz. urodzin Walentego – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia

CZWARTEK, 22 czerwca

18.30                 + Anna Krzok – od syna Roberta z rodziną

PIĄTEK, 23 czerwca

7.00     pl.         + Elżbieta Łojek – od męża

8.15                   zakończenie roku szkolnego dla gimnazjum

9.15                   zakończenie roku szkolnego dla szkoły podstawowej

18.30   sł.         + Maria Surma – od Andrzeja Brzyzka z rodziną z USA

SOBOTA, 24 czerwca

19.00                 w 70. rocz. urodzin Franciszka – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia

 

NIEDZIELA, 25 czerwca

7.30      pl.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Nikodema Kalaty z okazji chrztu św. – o wzrastanie w łasce oraz Boże błog. dla niego, jego rodziców i chrzestnych

10.30                 w 75. rocz. urodzin Jana – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia oraz o szczęśliwą podróż dla dzieci
....

XI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Wj 19,1–6a)

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia.

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.
Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100,1–2.3.4c–5)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię. *
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 5,6–1)

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9,36–10,8)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.


Oto słowo Pańskie.
...

11. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Exodus   −   Ex 19, 2-6a

Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom

Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany.

Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: „Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela: Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi; lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.“

Kniha žalmov   −   Ž 100, 2. 3. 5

Refrén: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, †
s radosťou slúžte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. R.
Lebo Pán je dobrý; †
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. R.

List Rimanom   −   Rim 5, 6-11

Ak sme smrťou Syna zmierení, tým skôr budeme spasení jeho životom

Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.

Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou!

Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom.

A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 36 – 10, 8

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a vyslal ich

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl tsp.org.pl
adamowski.com.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
foto.podhale.pl
gold-fotografia.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
nowytarg.sk
www.spisskastaraves.sk
sz.c0.pl
ugnowytarg.pl
mok.nowytarg.pl
goral.info.pl
janpaluch@o2.pl
nowabiala.com
http://www.folklorfest.sk/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb