2018-07-22, godzina
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyca

Czytanie na XII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 25.06.2017 19:35 / odwiedzin: 508 / Franciszek Pacyga

XI niedziela zwykła       25 czerwca 2017 r.

  1. 1.                 W ubiegły piątek ks. Marcin Jakubiak zakończył praktykę duszpasterską w naszej parafii. Po wakacjach przejmie obowiązki wikariusza w parafii w Rudawie koło Krzeszowic. Z wdzięcznością za jego pracę w Krempachach pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Po wakacjach rozpocznie praktykę duszpasterską w tutejszej parafii kolejny diakon.
  2. 2.                 Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień:
  • w środę – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika;
    • w czwartek – uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła (odpust w Łapszach Wyżnych o godz. 11.00).
  1. 3.                  W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po porannej Mszy Św. odwiedziny chorych.
  2. 4.                 Od jutra do czasu rozpoczęcia remontu dachu msze wieczorne w poniedziałki i soboty będą odprawiane w kościele św. Walentego.

NIEDZIELA, 25 czerwca

7.30      pl.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Nikodema Kalaty z okazji chrztu św. – o wzrastanie w łasce oraz Boże błog. dla niego, jego rodziców i chrzestnych

10.30                 w 75. rocz. urodzin Jana – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia oraz o szczęśliwą podróż dla dzieci

 

PONIEDZIAŁEK, 26 czerwca - kościół św. Walentego

19.00                 + Jan Bryja – od Patrycji Bryji z córką

WTOREK, 27 czerwca

19.00                 ++ Maria i Jan Surma, Anna i Jan Pacyga, zmarli z rodziny Surmów

ŚRODA, 28 czerwca

7.00                   + Elżbieta Wojeńska – od wnuka Damiana

CZWARTEK, 29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

7.00    sł.           ++ Andrzej Surma – rocz. śm., żona Józefina, Anna i Jan Surma

19.00   pl.         ++ Jan Szproch – 14 rocz. śm., żona Emilia, Maria i Jan Szproch

PIĄTEK, 30 czerwca

19.00                 ++ Józef – 24 rocz. śm., Helena, Maria Mazurek

SOBOTA, 1 lipca

7.00    sł.           + Franciszek Paluch – 7 rocz. śm.

19.00  pl.          (kościół św. Walentego) + Józef Bryja – od córki Agaty

 

 NIEDZIELA, 2 lipca

7.30      sł.          ++ Katarzyna i Józef Długi

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 w int. członków orkiestry dętej OSP w Krempachach z okazji 90 lat działalności

...
XII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20,10–13)

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Rzekł Jeremiasz: „Słyszałem oszczerstwo wielu: »Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!«. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: »Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!«.
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,8–9.10 i 14ab.17 i 33.34–35)

Refren:W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, *
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, *
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morza i wszystko, co w nich żyje.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 12–15)

Adam jest typem Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,26b.27a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10,26–33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może za tracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie. - http://www.paulus.org.pl/czytania
...

12. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13

Pán je so mnou sťa mocný bojovník

Jeremiáš povedal: „Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘

Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád: ‚Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.‘

Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník; preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu, budú zahanbení, lebo nič nedosiahnu: bude to hanba večná, nezabudnuteľná.

Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor.

Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov.“

Kniha žalmov   −   Ž 69, 8-10. 14+17. 33-35

Refrén: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Pre teba znášam potupu *
a hanba mi pokrýva tvár.
Svojim bratom som sa stal cudzincom, *
a synom svojej matky neznámym.
Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, *
padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. R.
Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe *
v tomto čase milosti.
Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, *
pre svoju vernosť mi pomôž.
Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; *
pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. R.
Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; *
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Lebo Pán vypočuje chudobných *
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
Nech ho chvália nebesia i zem, *
moria a všetko, čo sa hýbe v nich. R.

List Rimanom   −   Rim 5, 12-15

S darom to nie je tak ako s previnením

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 26-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://gimpress.c0.pl/
gold-fotografia.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
ospfrydman.republika.pl
nowabiala.com
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
goral.info.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
rogoznik.bnx.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
www.spisskastaraves.sk
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
ugnowytarg.pl
sz.c0.pl
nowotarski.pl
adamowski.com.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb