2018-07-22, godzina
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyca

Czytanie na XIV niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. (Kapliczka MBR z ławeczką).

data: 09.07.2017 11:00 / odwiedzin: 604 / Franciszek Pacyga

XIV niedziela zwykła     9 lipca 2017 r.

 1. 1.                 Kalendarz liturgiczny na najbliższy tydzień:
 • we wtorek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy;
 • w środę – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika;
  • w czwartek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;
  • w sobotę – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
  • W następną niedzielę przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel (czyli Matki Bożej Szkaplerznej). Z tej okazji parafia we Frydmanie świętować będzie odpust (suma o godz. 11.30).
 1. 2.                 W czwartek odprawione zostanie kolejne nabożeństwo fatimskie. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza Św., a po jej zakończeniu wyruszy procesja różańcowa do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. Tam na zakończenie zostanie odśpiewany Apel Jasnogórski. Całej liturgii przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. Michał Leśniak.  Zachęcam do licznego udziału wszystkich parafian, a róże różańcowe do prowadzenia modlitw i śpiewów podczas procesji.
 2. 3.                 U ministrantów przed kościołem oprócz Gościa Niedzielnego i wakacyjnego Małego GN można nabyć kolejny numer dwumiesięcznika Misyjne drogi.
 3. 4.                 Zapowiedzi 7 i 8/2017.

NIEDZIELA, 9 lipca

7.30      pl.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Łukasza Brzyzka oraz Krzysztofa Karola Pierwoły z okazji chrztu św. – o wzrastanie w łasce, zdrowie i Boże błog. dla nich, ich rodziców i chrzestnych, a szczególnie dla Agnieszki i Stanisława w 10 rocz. ślubu

10.30                 w int. Adama Leona Łukasza z okazji chrztu św. – o wzrastanie w łasce, zdrowie i Boże błog. dla niego, jego chrzestnych, a szczególnie dla jego rodziców Marii i Wojciecha w 10 rocz. ślubu

 

PONIEDZIAŁEK, 10 lipca - kościół św. Walentego

19.00                 + Milan Petrašek – od rodzin Brzyzek i Kantor

WTOREK, 11 lipca

19.00                 o błog. Boże dla Rozalii i Walentego i dla całej rodziny

ŚRODA, 12 lipca

7.00                   + Jakub Kaczmarczyk – od wnuka Mirosława z rodziną

CZWARTEK, 13 lipca

18.00                 w int. Marii i Jana Tomaszkowiczów z okazji 70 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i siły na dalsze lata życia

18.00                 w int. Krystyny i Jana Kowalczyków z okazji 62 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i siły na dalsze lata życia

PIĄTEK, 14 lipca

19.00                 za zmarłych z rodziny Petrašek: Józefa w 42 rocz. śm., Irenę w 10 rocz. śm., Jana w 6 rocz. śm., Zofię w 3 rocz. śm.

SOBOTA, 15 lipca

19.00                 (kościół św. Walentego) + o. Paschalis Gryguś – od bratanicy Zofii z rodziną

 

NIEDZIELA, 16 lipca

7.30      sł.          ZA PARAFIAN

9.00                    ++ Jan Brzyzek, córka Grażyna, Helena i Jan Pitek

10.30                 ++ Ludmiła Pietraszek – rocz. śm., mąż Józef

...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Za 9,9–10)

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.

To mówi Pan:

„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,1–2.8–9.10–11.13cd–14)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,9.11–13)

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11,25–30)

Jezus łagodny i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Wszystko masz od Boga

Jezus Chrystus wypowiada słowa, które byłyby dla każdego innego syna trudne, być może nawet bolesne. Gdyby jakiś dorosły mężczyzna powiedział: Wszystko, co posiadam, mam po ojcu. Wszystko, co jest moje, dostałem w spadku. Brzmiałoby to trochę jak przyznanie się do życiowej nieporadności, do tego, że na nic sam nie zapracowałem. Tymczasem Jezus bardzo otwarcie i bezpośrednio mówi: Wszystko, co mam, pochodzi od mojego taty! I to jest prawda, która dotyczy naszego serca i naszej wiary. Jezus Chrystus całą swoją boską moc, to, że mógł przejść przez życie, czyniąc dobrze, lecząc choroby, wyrzucając złe duchy, nawracając, głosząc najpiękniejszą naukę świata, wreszcie umierając na krzyżu i zmartwychwstając, to wszystko miał od swojego Ojca. Jeśli tak, to i my sami musimy sobie zadać pytanie: Czy ja mam coś, czego bym nie dostał od Boga?

Panie, wiemy, że wszystko jest łaską. Każda chwila, zarówno ta dobra, jak i ta zła jest Twoją łaską dla nas. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, wszystko, co mamy, do Ciebie wróci. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony Panie.
....

14. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 9, 9-10

Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, je pokorný

Toto hovorí Pán: „Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Vyničím z Efraima vozy a kone z Jeruzalema; polámu sa bojové luky a bude sa ohlasovať pokoj národom. Bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme.“

Kniha žalmov   −   Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14

Refrén: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. alebo Aleluja.
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, *
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
Budem ťa velebiť každý deň *
a tvoje meno chváliť navždy a naveky. R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela *
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; R.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *
a dvíha všetkých skľúčených. R.

List Rimanom   −   Rim 8, 9. 11-13

Ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť

Bratia, vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.

A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 11, 25-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
https://lc.kbs.sk/?den=20170709
....zdjecia

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://zorfrydman.futbolowo.pl/
tatrzanskibs.pl
http://www.folklorfest.sk/
ospfrydman.republika.pl
podhale24.pl
lapszenizne.pl
adamkokot.pl
foto.podhale.pl
nowytarg.sk
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://gimpress.c0.pl/
trybsz.agrowczasy.com
spisz.org
goral.info.pl
tsp.org.pl
janpaluch@o2.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb