2018-07-22, godzina
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyca

Czytanie na XVII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 30.07.2017 19:41 / odwiedzin: 480 / Franciszek Pacyga

XVII niedziela zwykła    30 lipca 2017 r.

  1. 1.                 W kalendarzu liturgicznym w najbliższym tygodniu wspominać będziemy:
  • w poniedziałek – św. Ignacego Loyolę, prezbitera, założyciela zakonu jezuitów;
  • we wtorek – św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, gorliwego spowiednika, misjonarza i kaznodzieję, jednego z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciela zgromadzenia ojców redemptorystów;
  • w środę – Matkę Bożą Anielską. Parafia w Dursztynie przeżywa w tym dniu odpust (suma o godz. 11.00);
  • w piątek – św. Jana Marię Vianneya, prezbitera, gorliwego spowiednika, patrona proboszczów.
  1. 2.                 W ubiegły wtorek obchodząc wspomnienie św. Krzysztofa przy okazji błogosławieństwa kierowców i poświęcenie pojazdów zbierane były ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możemy przekazać na ten cel 1591 zł i 20 koron szwedzkich.
  2. 3.                 W najbliższy wtorek, 1 sierpnia, przypada 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W połowie miesiąca przedmiotem refleksji staną się sierpniowe dni narodowego przebudzenia na przełomie lat osiemdziesiątych na polskim Wybrzeżu. Wspomnijmy też „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Niech to bogactwo sierpniowych rocznic i wielkich świąt utwierdzi naszą wiarę i ufność w moc Bożą i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną. Duszpasterstwo trzeźwości Kościoła w Polsce zachęca do podjęcia postu od alkoholu na okres sierpnia – miesiąca tak ważnego w najnowszej historii Polski.
  3. 4.                 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Podczas pierwszoczwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00 będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, również z naszej wspólnoty parafialnej. W pierwszy piątek podczas nabożeństwa po wieczornej Mszy Św. będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Okazja do spowiedzi św. w naszym kościele jest codziennie przez pół godziny przed mszami. W pierwszą sobotę miesiąca po porannej Mszy Św. odwiedziny chorych z sakramentami św.
  4. 5.                 Zapowiedzi 9 i 10/2017.

NIEDZIELA, 30 lipca

7.30      sł.         w int. Doroty i Jana z okazji 25 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata życia

9.00                    w int. Marzeny i Pawła w 1 rocz. ślubu – o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski

10.30                 ZA PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK, 31 lipca

19.00                 ++ Elżbieta i Andrzej Bizub, Maria i Michał Kalata, z rodzin Bizub i Kalata

WTOREK, 1 sierpnia

19.00                 ++ Michał Długi – rocz. śm., żona Ludmiła, Maria i Andrzej Tomaszkowicz – r. śm.

ŚRODA, 2 sierpnia

7.00                   + Józef Galuś – 10 rocz. śm., Jan Emil Walenty

CZWARTEK, 3 sierpnia

19.00                 + Józef Bryja – od syna Marcina

PIĄTEK, 4 sierpnia

7.00      pl.        o zdrowie i błog. Boże dla Gniewka

19.00    sł.        + Maria Galuś – od wnuka Marcina z rodziną

SOBOTA, 5 sierpnia

7.00      sł.         ++ Franciszek Łojek – 29 rocz. śm., żona Krystyna, Zofia Łojek

14.00                 ślub Klaudii Hornik i Szymona Brynczki

19.00    pl.        + Jan Kalata – od Heleny i Józefa Kaczmarczyków z rodziną

 

NIEDZIELA, 6 sierpnia

7.30      pl.        ZA PARAFIAN

9.00                    ++ Weronika i Andrzej Kalata

10.30                 z okazji 45 rocz. ślubu Anny i Józefa Paluchów, Marii i Jana Zygmundów oraz Marii i Józefa Zygmundów – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata życia

...

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE  (1 Krl 3,5.7–12)

Modlitwa Salomona o mądrość

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129-130)

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem, *
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia, *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.


DRUGIE CZYTANIE  (Rz 8,28–30)

Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA  (Mt 13,44-52)

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA KRÓTSZA  (Mt 13,44-46)

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ


Perły i bramy raju

Pan Jezus jest przedstawiony jako ktoś, kto szuka pereł. Kiedy czytamy Apokalipsę, to odnajdujemy w niej perły. Miasto Boga - niebiańskie Jeruzalem, miasto, w którym spędzimy całą wieczność, ma bramy, które są perłami. Kiedy więc widzimy Jezusa poszukującego pięknych pereł, to tak naprawdę widzimy Jezusa, który poszukuje bram w raju, poszukuje bram nieba. Po co to robi? Po to, żeby je otworzyć, żeby nas wszystkich wpuścić. Królestwo niebieskie podobne jest do perły, przez której wąski kanalik trzeba będzie się przecisnąć, żeby wejść do nieba. A Jezus, poszukiwacz pereł, poszukiwacz bram do nieba, znalazł i otworzył nam tę bramę w dniu zmartwychwstania. Piękna perła - oto nasze życie!

Panie, dziękuję Ci za łaskę życia i za powołanie, którym mnie obdarzyłeś. Daj mi siłę, bym wciąż głosił Twoją chwałę. Ty jesteś jedynym skarbem na tym świecie.
...

17. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 3, 5-6a. 7-12

Žiadal si si múdrosť

Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti.“ Šalamún povedal: „Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. A tvoj služobník je uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?“

Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. Preto mu Boh povedal: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude.“

Kniha žalmov   −   Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130

Refrén: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.
Pane, ty si moje všetko; *
povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Buď ku mne milosrdný a poteš ma, *
ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.
Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, *
lebo tvoj zákon je mojím potešením. R.
Milujem tvoje predpisy *
viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato.
Preto sa správam tvojimi príkazmi *
a nenávidím cestu klamstva. R.
Tvoje príkazy sú obdivuhodné, *
preto ich zachovávam.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.

List Rimanom   −   Rim 8, 28-30

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurčil

Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-52

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl podhale24.pl
janpaluch@o2.pl
rogoznik.bnx.pl
www.spisskastaraves.sk
nowotarski.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
spisz.org
http://www.malopolskie.pl/
ugnowytarg.pl
nowytarg.sk
www.fotografie.nowytarg.pl
lapszenizne.pl
http://www.folklorfest.sk/
goral.info.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb