2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na XXII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Dożynki Podhalańskie w Ludźmierzu.

data: 04.09.2017 06:12 / odwiedzin: 457 / Franciszek Pacyga

XXII niedziela zwykła    3 września 2017 r.

 1. 1.                 Chociaż dziś przypada I niedziela miesiąca, to nie odprawiamy adoracji Najśw. Sakramentu, ponieważ w całej Polsce czytany jest list z okazji zbliżającego się kolejnego Tygodnia Wychowania. W następną niedzielę na zakończenie każdej Mszy Św. dokonamy aktu zawierzenia naszej parafii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.  Tym sposobem włączymy się w poświęcenie całego Kościoła w Polsce, które w roku stulecia objawień fatimskich miało miejsce 6 czerwca na Krzeptówkach, a w święto Narodzenia NMP zostanie powtórzone we wszystkich polskich diecezjach.
 2. 2.                 Dziś przed kościołem prowadzimy zbiórkę do puszek na pomoc poszkodowanym w wyniku wichur i burz na północy naszego kraju. Za tydzień gościć w naszym kościele będziemy ks. Tomasza Trzebunię, który pracuje w Rosji. W tym dniu nasza archidiecezja będzie dziękować Panu Bogu za beatyfikację ks. Władysława Bukowińskiego (zaproszenie do Łagiewnik). Po mszach świętych przed kościołem można będzie złożyć ofiarę na wsparcie katolików mieszkających w Rosji.
 3. 3.                 W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać:
 • w piątek – święto Narodzenia NMP (z tej okazji dzisiaj parafia w Harklowej przeżywa odpust parafialny – suma o godz. 11.30);
 • w sobotę – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.
 1. 4.                 W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zapraszam dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, rodziców i uczniów na Mszę Św.:
 • o godz. 8.00 z klas gimnazjalnych,
 • o godz. 9.00 ze szkoły podstawowej wraz z klasą VII.
 1. 5.                 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 18.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
 2. 6.                 W najbliższy piątek o godz. 20.00 w salce na plebanii odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie młodzieży z KSMu. Zachęcam do włączenia się w działalność tej grupy nowych członków poczynając od VII klasy szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
 3. 7.                 W sobotę o godz. 10.00 na plebanii po długiej przerwie spotkają się ministranci i lektorzy. Mam nadzieję, że żadnego z nich nie zabraknie.
 4. 8.                 Wśród prasy katolickiej dziś można nabyć nie tylko Gościa Niedzielnego, ale także nowy numer dwumiesięcznika Misyjne Drogi oraz nowego Małego Gościa Niedzielnego. Zelatorów Żywego Różańca proszę, aby odebrali sobie z zakrystii kolejny numer biuletynu do nich adresowanego. Zawiera on bardzo ważne informacje na temat corocznej pielgrzymki Żywego Różańca do Łagiewnik oraz zapowiedź ogólnopolskiego wydarzenia Różaniec Do Granic.

 

NIEDZIELA, 3 września

7.30      sł.          ZA PARAFIAN

9.00                    ++ Agata Franciszek i Maria Szproch – od rodziny Tomaszkowicz

10.30                 w int. Eweliny i Marcina Bizubów w 1 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia

 

PONIEDZIAŁEK, 4 września

8.00                    rozpoczęcie roku szkolnego dla klas gimnazjalnych

9.00                    rozpoczęcie roku szkolnego dla klas szkoły podstawowej (wraz z klasą VII)

19.00                 + Milan Petrašek – od rodziny Krištofek

WTOREK, 5 września

19.00                 + Jan Kalata – od rodziny Kaczmarczyk z ul. Kamieniec 7

ŚRODA, 6 września

7.00                   + Jan Łojek – od córki Lidii z mężem Leszkiem

CZWARTEK, 7 września

19.00                 + Maria Galuś – od wnuka Dariusza

PIĄTEK, 8 września

19.00                 + Jan Paluch (1 rocz. śm.) – od kuzyna Albina i Anny Paluch z rodziną

SOBOTA, 9 września

16.00                 ślub Bożeny Krzysztofek i Piotra Perkowskiego

19.00                 w int. Elżbiety i Piotra w 15 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia

 

NIEDZIELA, 10 września

7.30      pl.        + o. Jan Gryguś – od sąsiadów Pietraszków z całą rodziną

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 + ks. Franciszek Moś – 46 rocz. śm.

...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE  (Jr 20,7–9)

Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys­cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą
i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó­wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 63,2.3–4.5–6.8–9)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.


DRUGIE CZYTANIE  (Rz 12,1–2)

Rozumna służba Boża

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Ef 1,17–18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 16,21–27)

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar­twychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo­wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.
...

22. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 7-9

Bolo mi, akoby oheň blčal v mojom srdci

Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť; bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech, každý sa mi vysmieva.

Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať: ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň.

Povedal som si: „Nebudem naňho myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene.“ Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa, nevládal som mu odolať.

Kniha žalmov   −   Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, R.
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať. R.
Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. R.
Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
Moja duša sa vinie k tebe, *
ujímaš sa ma svojou pravicou. R.

List Rimanom   −   Rim 12, 1-2

Prinášajte svoje telá ako živú obetu

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 21-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“
....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl ospfrydman.republika.pl
nowotarski.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
ugnowytarg.pl
janpaluch@o2.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
www.spisskastaraves.sk
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
www.fotografie.nowytarg.pl
mok.nowytarg.pl
foto.ntarg.pl
adamkokot.pl
goral.info.pl
podhale24.pl
nowabiala.com
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb