2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na XXIII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 11.09.2017 13:45 / odwiedzin: 366 / Franciszek Pacyga

XXIII niedziela zwykła      10 września 2017 r.

 1. 1.                 W jedności z całym Kościołem w Polsce dzisiaj na zakończenie każdej Mszy Św. zawierzamy naszą parafię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 2. 2.                 Zbiórka na pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic w ubiegłą niedzielę wyniosła 2361,45 zł i 10 zł z 1987 r. (czyli sprzed denominacji, co po przeliczeniu wynosi 0,1 dzisiejszego grosza). Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, także tym, którzy dzisiaj na ręce ks. Tomasza Trzebuni zechcą wesprzeć działalność Kościoła katolickiego w Rosji.
 3. 3.                 W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać:
 • w środę – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;
 • w czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
 • w piątek – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej;
 • w sobotę – wspomnienie świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
 1. 4.                 Dziś rozpoczyna się w Polsce VII Tydzień Wychowania pod hasłem Maryja wychowawczynią pokoleń. Podobnie jak w latach ubiegłych z tej okazji zapraszam w środę na godz. 18.00 wszystkich nauczycieli i wychowawców pracujących w Krempachach lub tu mieszkających, a pracujących w innych szkołach, czynnych i emerytowanych, zachwyconych reformą edukacji i jej oponentów. Wspólny udział we Mszy Św. i procesji różańcowej niech będzie dla nas źródłem siły do sprostania trudnościom i coraz to lepszej pracy nad niełatwym zadaniem wychowywania młodego pokolenia, a spotkanie przy stole po nabożeństwie okazją do umocnienia więzi koleżeńskich.
 2. 5.                 W środę odprawione zostanie kolejne nabożeństwo fatimskie. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza Św., a po niej procesja różańcowa do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. Tam na zakończenie zostanie odśpiewany Apel Jasnogórski. Kazanie wygłosi ks. Michał Leśniak.  Zachęcam do licznego udziału wszystkich parafian, a róże różańcowe do prowadzenia modlitw i śpiewów podczas procesji.
 3. 6.                 Poczynając od środy msze święte wieczorne będą się rozpoczynać o godz. 18.00.
 4. 7.                 W poniedziałek o godz. 17.00 w salce na plebanii odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie grupy misyjnej. Zapraszamy na nie wszystkie dzieci, nawet te z zerówki, jeśli tylko chcą śpiewać i poznawać życie swych rówieśników w innych krajach świata oraz modlić się za misjonarzy.
 5. 8.                 W piątek na godz. 17.00 na plebanię zapraszamy chłopców z klasy III i IV, którzy chcieliby zostać ministrantami oraz ich rodziców. Do kandydatów na ministrantów mogą dołączyć także starsi chłopcy.
 6. 9.                 W piątek po Mszy Św. spotkają się animatorzy prowadzący grupy kandydatów do bierzmowania.
 7. 10.             Zapowiedzi 12/2017.

NIEDZIELA, 10 września

7.30      pl.        + o. Jan Gryguś – od sąsiadów Pietraszków z całą rodziną

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 + ks. Franciszek Moś – 46 rocz. śm.

 

PONIEDZIAŁEK, 11 września

19.00                 zbiorowa za zmarłych

WTOREK, 12 września

19.00                 zbiorowa za żyjących

ŚRODA, 13 września

18.00                 w int. Jolanty i Mieczysława z okazji 25. rocz. ślubu - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia

18.00                 w int. nauczycieli i wychowawców

CZWARTEK, 14 września

18.00                 ++ Michalina i Jan Kalata – od Mary Jurkowskiej-Gore z dziećmi

PIĄTEK, 15 września

18.00                 + Jakub Kaczmarczyk – od córki Ireny z mężem

SOBOTA, 16 września

18.00                 o zdrowie i błog. Boże dla Marii i jej rodziny

 

NIEDZIELA, 17 września

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    + o. Paschalis Gryguś (1 rocz. śm.) – od ministrantów i lektorów

10.30                 ++ Maria Krzysztofek – 8 rocz. śm., Wojciech i Dominik Krzysztofek

...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Ez 33,7–9)

Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

To mówi Pan:
„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża do­mu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale od­powiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95,1–2.6–7ab.7c–9)

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: +
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 13,8–10)

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przy­kazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 5,19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 18,15–20)

Upomnienie braterskie


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz­wiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Oto słowo Pańskie.
...

23. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 33, 7-9

Ak nebudeš dohovárať bezbožnému, teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene.

Ak poviem bezbožnému: Bezbožný, zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv.

Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš.“

Kniha žalmov   −   Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami. R.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh †
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. R.
Čujte dnes jeho hlas: *
„Nezatvrdzujte svoje srdcia
ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, †
kde ma pokúšali vaši otcovia; *
skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ R.

List Rimanom   −   Rim 13, 8-10

Láska je naplnením zákona

Bratia, nebuďte nikomu nič dlžni okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Ak ťa počúvne, získal si svojho brata

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://gimpress.c0.pl/
mok.nowytarg.pl
ugnowytarg.pl
nowytarg.sk
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
adamowski.com.pl
foto.ntarg.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
goral.info.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
gold-fotografia.pl
tsp.org.pl
adamkokot.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
http://www.folklorfest.sk/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb