2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Parafialny odpust ku czci Św. Marcina z Tours, biskupa

data: 12.11.2017 06:40 / odwiedzin: 508 / Franciszek Pacyga

          Podwójne święto obchodzili mieszkańcy krempaskiej parafii w dniu 11 listopada.  Pierwsze święto to 99 Rocznica Odzyskania  Niepodległości Polski. Uroczystości powiatowe i miejskie odbyły się  w Nowym Targu. Nasze szkoły także przygotowały stosowne akademie rocznicowe.  Budynki użytku publicznego oraz nieliczne domostwa  przystrojono na biało-czerwono.

            Jednak najważniejszym świętem w naszej pięknej  miejscowości jest odpust parafialny ku czci św. Marcina Biskupa.     

            W ciągu tygodnia parafianie gruntownie sprzątnęli swoje obejścia, chodnik i drogę, zapewne wiele gospodyń robiło wyśmienite wypieki, zaiste gdzieniegdzie była tys i zakałacka albo duże zakupy w supermarketach. Telefony urywały się od rozmów z zaproszeniami swoich znajomych na nas odpust. Służba kościelna wietrzyła kościół, sprzątała kurze, wymieniała obrusy, dywany, czyściła kielichy, ksiądz proboszcz zapewne robił wykaz zaproszonych gości – księży z dekanatu i nie tylko, a pani kucharka miała przez to nie mało frasunku w kuchni.. Młodzież z ZF Zielony Jawor i nie zrzeszona, prasowała wyjściowe stroje spiskie, strażacy szykowali galowe mundury, kobiety wietrzyły dawno nie noszone  kanafoski i odziywacki,  orkiestra dęta mozolnie trenowała ustalone z organistką Kasią  i ks. proboszczem pieśni oraz marsze.

            Na odpust św. Marcina zakończono z powodzeniem i satysfakcją wielka inwestycję parafialną, jaką była wymiana oblachowania dachu kościoła św. Walentego.
Na sumie odpustowej o 9.30  i 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił bp Leon Mały , biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Obecni byli księża z dekanatu niedzickiego, dekanatu Spiskiej St. Wsi, sąsiednich dekanatów z Podhala.

            Procesje po sumach odbyły się  przy jesiennej pogodzie (+5 o  C). Powiedzonko że odpust zawsze jest na biało, i tym razem nie sprawdził się, ale idzie powoli zima. Widać było sporo parafianek w strojach spiskich,  także mężczyźni sprawili sobie odświętne całoroczne stroje spiskie, niestety nieliczne panie  posiadają odzienie całoroczne. Trzeba niestety o tym pomyśleć, gdyż obydwa nasze odpusty wypadają w porze zimowej.

            Na wysokości zadania  postawionego przez ks. proboszcza  stanęły wszystkie służby: kościelna, zespoły młodzieżowe  kobiece niosące feretrony, ekipa nosząca baldachim, strażacy, młodzież męska niosąca chorągwie, orkiestra dęta i licznie zebrana społeczność odpustowa. Muzycznie  sumy odpustowe uświetniła orkiestra dęta, która zagrała także wesołe marsze ku uciesze gości i gospodarzy.

            Po uroczystościach w kościele, centrum uwagi zajmowały stragany(sotry ) z odpustowymi  gadżetami, dzieci i młodzież musiała sporo nadszarpnąć budżet kieszonkowy. Mieszkańcy w skupieniu wypatrywali zaproszonych gości, czy aby wywiązali się z obietnic i przybyli licznie, czas już przecież  skonsumować odpustowe frykasy. 

            Choćbyś człowieku ile pisał, to i tak najwięcej informacji przekazują fotografie wykonane przez Jana Krzysztofka.     

 

             (11.11.2017 r. FP).

 ...
Parafialny odpust ku czci Św. Marcina z Tours, biskupa.
Nasza parafia świętować będzie uroczystość odpustową ku czci św. Marcina. Obie sumy odpustowe (a więc po polsku o 9.30 i po słowacku o 11.30) odprawi bp Leon Mały, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Do udziału w uroczystościach zapraszam wszystkich parafian i gości. O zaangażowanie proszę szczególnie ministrantów i lektorów, orkiestrę, strażaków, zespół Zielony Jawor, panów do baldachimu, dziewczęta do feretronów, młodzieńców do chorągwi. Wszystkich proszę o udział w strojach regionalnych. Od środy poczynając przez 3 kolejne dni będziemy się przygotowywać duchowo do tej uroczystości. Na zakończenie każdej Mszy św. będziemy odmawiać litanię do św. Marcina.( z ogłoszenia parafialnego).

WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA (czytania z dnia)

SOBOTA XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK IPIERWSZE CZYTANIE  (Rz 16,3-9.16.22-27)

Pozdrowienie i zakończenie listu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawiali swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu.
Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa.
Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,2-3.4-5.10-11)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężny czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 16,9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.


Oto słowo Pańskie.
....

Svätého Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

Refrén: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

List Rimanom   −   Rim 16, 3-9. 16. 22-27

Pozdravte sa navzájom svätým bozkom

Bratia, pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. Pozdravte aj cirkev v ich dome.

Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa.

Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.

Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus.

A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

Kniha žalmov   −   Ž 145, 2-3. 4-5. 10-11

Refrén: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
Budem ťa velebiť každý deň †
a tvoje meno chváliť *
navždy a naveky.
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, *
tvoju veľkosť nemožno preskúmať. R.
Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov *
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby *
a rozprávajú o tvojich zázrakoch. R.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela *
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva *
a o tvojej moci nech hovoria. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.
Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.

Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?

Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.

Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa – hlavný patrón a titul katedrál
(sviatok; v katedrále slávnosť)

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
– druhé čítanie iba v katedrále.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 61, 1-3

Pán ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého. Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sadenicou Pána na jeho oslavu.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. R.
Našiel som svojho služobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.
Pevne ho bude držať moja ruka *
a posilňovať moje rameno. R.
S ním bude moja vernosť a milosť *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘“ R.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 5, 1-4

Paste Božie stádo, ktoré je u vás

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“

...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl www.fotografie.nowytarg.pl
nowotarski.pl
tsp.org.pl
podhale24.pl
spisz.org
lapszenizne.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
www.spisskastaraves.sk
adamowski.com.pl
http://gimpress.c0.pl/
janpaluch@o2.pl
tatrzanskibs.pl
trybsz.agrowczasy.com
rogoznik.bnx.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb