2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na XXXII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym na Bliskim Wschodzie

data: 12.11.2017 15:06 / odwiedzin: 306 / Franciszek Pacyga

XXXII niedziela zwykła     12 listopada 2017 r.

 1. 1.                 Dziś przeżywamy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołem można złożyć ofiarę na wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Akcję można też wesprzeć wysyłając smsy na numer wskazany na plakacie.
  http://pkwp.org/dzien-solidarnosci/ix-dszkp-bliski-wschod-2017

Chrześcijanie nie przybyli na Bliski Wschód z Zachodu. To tu są korzenie chrześcijaństwa. Bez nas Bliski Wschód nie będzie taki sam.

ks. bp Bashar Warda, arcybiskup Irbilu, Irak

  1. 2.        W liturgii najbliższego tygodnia będziemy wspominać:
 • w poniedziałek – pierwszych męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna;
 • w czwartek – Matkę Bożą Miłosierdzia (Ostrobramską);
 • w piątek – św. Elżbietę Węgierską, zakonnicę;
 • w sobotę – bł. Karolinę Kózkównę, dziewicę i męczennicę.
 1. 3.                 W poniedziałek po Mszy Św. do salki na plebanii zapraszam rodziców uczniów klas gimnazjalnych na spotkanie organizacyjne przed bierzmowaniem.
 2. 4.                 W czwartek po Mszy Św. w kancelarii można będzie zamówić intencje mszalne na grudzień. Można już zapisywać intencje na rok 2018 z okazji złotych lub srebrnych jubileuszy małżeńskich, roczków lub 18 urodzin, czy też 1 rocznicy śmierci. 


NIEDZIELA, 12 listopada

7.30      pl.        w int. Marii i Franciszka Pietraszków z okazji 25. rocz. ślubu - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata dla jubilatów i ich dzieci

9.00                    w int. Alicji Natalii Pająk z okazji chrztu św. – o wzrastanie w łasce i  Boże błog. dla niej, jej rodziców i chrzestnych

10.30                 ++ Dominik Krzysztofek – 26 rocz. śm., Maria i Wojciech Krzysztofek

 

PONIEDZIAŁEK, 13 listopada

18.00                 ++ Anna i Jan Pacyga

WTOREK, 14 listopada

18.00                 w int. Marii i Mirosława z okazji 20. rocz. ślubu - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata dla jubilatów i ich dzieci

ŚRODA, 15 listopada

7.00                   + Józef Faltyn – od żony Katarzyny

CZWARTEK, 16 listopada

18.00                 + Katarzyna Mosz – od córki Danuty i Antoniego Maciaszek z dziećmi

PIĄTEK, 17 listopada

18.00                 ++ Julianna Surma i Anna Kowalczyk – 23 rocz. śm., ich mężowie Andrzej i Walenty

SOBOTA, 18 listopada

18.00                 w int. Ludmiły z okazji 70 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia

 

NIEDZIELA, 19 listopada

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Magdaleny i Łukasza z okazji 1. rocz. ślubu oraz w int. Nikodema - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata

10.30                 ++ Paweł Surma – 10 rocz. śm., żona Maria, Maria i Krzysztof Lorenc

 

 ...
XXXII
NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6,12–16)

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości.

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
uprzedza bowiem tych, co jej pragną,
wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
O niej rozmyślać to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:
sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,
objawia się im łaskawie na drogach
i popiera wszystkie ich zamysły.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.


DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 4,13–18)


Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24,42a.44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 25,1–13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.
..

32. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kniha Múdrosti   −   Múd 6, 12-16

Kto hľadá múdrosť, nájde ju

Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu.

Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodni, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s nimi.

Kniha žalmov   −   Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody, R.
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať. R.
Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. R.
Na svojom lôžku myslím na teba, *
o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 4, 13-18

Boh tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preto sa potešujte navzájom týmito slovami.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl mok.nowytarg.pl
http://gimpress.c0.pl/
ospfrydman.republika.pl
goral.info.pl
nowytarg.sk
www.spisskastaraves.sk
spisz.org
http://www.malopolskie.pl/
gold-fotografia.pl
foto.podhale.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
podhale24.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
http://www.folklorfest.sk/
trybsz.agrowczasy.com
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb