2018-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

Czytanie na XXXIII niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 26.11.2017 20:03 / odwiedzin: 464 / Franciszek Pacyga

 

XXXIII niedziela zwykła    19 listopada 2017 r.

  1. 1.                 W ubiegłą niedzielę zbiórka do puszek na wsparcie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie wyniosła 1201,10 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 
    1. 2.        W liturgii najbliższego tygodnia będziemy wspominać:
  • w poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (z tej okazji dzisiaj w Kluszkowcach odbywa się odpust parafialny – suma o 11.30);
  • we wtorek – Ofiarowanie NMP;
  • w środę – św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę muzyki kościelnej (w tym tygodniu mamy podwójny tytuł, aby naszej organistce złożyć najlepsze życzenia – z okazji św. Cecylii i św. Katarzyny);
  • w piątek – świętych męczenników koreańskich Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i towarzyszy;
  • w sobotę – św. Katarzynę, dziewicę i męczennicę (z tej okazji odpust w Nowej Białej – suma po polsku o 9.30 i po słowacku o 11.30).
  • W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
  1. 3.                 Oświadczenie prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ograniczenia handlu w niedziele.

NIEDZIELA, 19 listopada

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Magdaleny i Łukasza z okazji 1. rocz. ślubu oraz w int. Nikodema - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata

10.30                 ++ Paweł Surma – 10 rocz. śm., żona Maria, Maria i Krzysztof Lorenc

 

PONIEDZIAŁEK, 20 listopada

16.45                 w int. Marii z okazji 91 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia

WTOREK, 21 listopada

18.00                 ++ Maria Surma – 1 rocz. śm., Helena i Jan Pitek

ŚRODA, 22 listopada

7.15                   + Helena Bizub – od wnuka Piotra z rodziną

CZWARTEK, 23 listopada

18.00                 + Anna Krzok – od Czajów ze Szczawnicy

PIĄTEK, 24 listopada

18.00                 ++ Helena Łukasz – rocz. śm., Ferdynand Łukasz, Elżbieta i Jan Tomaszkowicz

SOBOTA, 25 listopada

18.00                 w int. Piotra z okazji 18 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. w dorosłym życiu

                                                                                                             

NIEDZIELA, 26 listopada

7.30      pl.        + Elżbieta Wojeńska – od siostrzenicy Ireny z rodziną

9.00                    w int. Łukasza z okazji 18 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. w dorosłym życiu

10.30                 ++ Franciszek Lorenc – rocz. śm., Helena Maria i Józef Mazurek

 

...
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Prz 31,10–13.19–20.30–31)

Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów.

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 128,1–2.3.4–5)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi +
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.


DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 5,1–6)

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak zło­dziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brze­mienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście sy­nami nocy ani ciemności.
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.


Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,4.5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 25,14-30)

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.
Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.


Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA KRÓTSZA (Mt 25,14-15.19-20)

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«”.


Oto słowo Pańskie.
...

33. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kniha prísloví   −   Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31

Len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu

Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly.

Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.

Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami.

Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena.

Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera.

Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Kniha žalmov   −   Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 5, 1-6

Aby vás Pánov deň neprekvapil ako zlodej

O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 14-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Bol si verný nad málom, vojdi do radosti svojho pána

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 14-15. 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘

Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘“

https://lc.kbs.sk/?den=20171119
...

zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl lapszenizne.pl
ugnowytarg.pl
adamowski.com.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
www.spisskastaraves.sk
http://www.folklorfest.sk/
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
tsp.org.pl
nowotarski.pl
trybsz.agrowczasy.com
adamkokot.pl
nowabiala.com
tatrzanskibs.pl
http://gimpress.c0.pl/
mok.nowytarg.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb