2018-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

Czytanie na XXXIV niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Uroczystość Chrystusa Króla

data: 26.11.2017 20:02 / odwiedzin: 543 / Franciszek Pacyga

 

 

XXXIV niedziela zwykła   26 listopada 2017 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

 1. 1.        W liturgii najbliższego tygodnia będziemy przeżywać:
 • w czwartek – święto św. Andrzeja apostoła (z tej okazji odpust w Niedzicy Zamku w sobotę o 11.00).
 • W przyszłą niedzielę rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.
 1. 2.                 W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Zachęcam, aby pół godziny przed Mszą Św. ze spowiedzi skorzystali w pierwszej kolejności:
 • w poniedziałek – uczniowie klas gimnazjalnych;
 • we wtorek – uczniowie klas IV, V i VI;
 • w środę – uczniowie klasy VII;

W piątek spowiedź dla wszystkich pozostałych od godz. 17.00.

 1. 3.                 W poniedziałek po Mszy Św. zapraszam na spotkanie Radę Duszpasterską naszej parafii. Tematem spotkania będą wybory do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.
 2. 4.                 We wtorek zapraszam na spotkanie organizacyjne rodziców chłopców wyjeżdżających w sobotę na dzień skupienia przed bierzmowaniem.
 3. 5.                 W piątek kandydaci do bierzmowania z klas gimnazjalnych powinni przystąpić do Komunii pierwszo piątkowej, a po wieczornej Mszy Św. będą mieli wspólne spotkanie w salce na plebanii.
 4. 6.                 W I sobotę miesiąca po porannej Mszy św. dk. Szymon zaniesie Komunię Św. chorym. O godz. 17.00 odprawimy nabożeństwo pierwszo sobotnie z rozważaniem różańca i zmianką tajemnic. Zapraszam na nie zwłaszcza członków Żywego Różańca, szczególnie różę dziecięcą.

NIEDZIELA, 26 listopada

7.30      pl.        + Elżbieta Wojeńska – od siostrzenicy Ireny z rodziną

9.00                    w int. Łukasza z okazji 18 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. w dorosłym życiu

10.30                 ++ Franciszek Lorenc – rocz. śm., Helena Maria i Józef Mazurek

 

PONIEDZIAŁEK, 27 listopada

18.00                 ++ Anna Łukasz – 5 rocz. śm., Jan Elżbieta i Franciszek Zygmund

WTOREK, 28 listopada

18.00                 + Elżbieta Łojek – od syna Walentego z rodziną

ŚRODA, 29 listopada

7.00                   ++ Walenty Pacyga – rocz. śm., żona Maria, Anna i Jan Pacygowie

CZWARTEK, 30 listopada

18.00                 ++ Jan Bizub, Elżbieta i Józef Bizub

PIĄTEK, 1 grudnia

7.00      pl.        + Józef Faltyn – od brata Bronisława z rodziną

18.00    sł.        ++ Jolanta Kalemba, Rozalia i Andrzej Krzysik, Paweł i Andrzej Krzysik żołnierz

SOBOTA, 2 grudnia

7.00       sł.        + Maria Lorenc – od Jana Surmy

18.00    pl.        + Józef Bryja – od wnuczki Klaudii i wnuka Dawida

                                                                                                             

NIEDZIELA, 3 grudnia

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    ++ Walenty Galuś – 15 rocz. śm., Jan Józef i Emil

10.30                 w dniu urodzin o zdrowie i Boże błog.

 

 ...

  CZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA, ROK A

  (XXXIV Niedziela Zwykła)  PIERWSZE CZYTANIE (Ez 34,11–12.15–17)

  Chrystus zna swoje owce

  Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

  To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
  Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na lego­wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro­wadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.
  Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.


  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2a.2b–3.5.6)

  Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

  Pan jest moim pasterzem: *
  niczego mi nie braknie,
  pozwala mi leżeć *
  na zielonych pastwiskach.

  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
  orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
  przez wzgląd na swoją chwałę.

  Stół dla mnie zastawiasz *
  na oczach mych wrogów,
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
  kielich mój pełny po brzegi.

  Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
  przez wszystkie dni mego życia
  i zamieszkam w domu Pana *
  po najdłuższe czasy.


  DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15,20–26.28)

  Królestwo Boże

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

  Bracia:
  Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada­mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży­wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyj­ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
  Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nie­przyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszys­tko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


  Oto słowo Boże.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 11,10)

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
  błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


  EWANGELIA (Mt 25,31–46)

  Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.
  Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.
  Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.
  Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
  byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.
  Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a ni https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-11-26e usłużyliśmy Tobie?«.
  Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.
  I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.


  Oto słowo Pańskie. - https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-11-26
  ....

  34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa
  (slávnosť)

  Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
  Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

  Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 34, 11-12. 15-17

  Vy ste moje stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou

  Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase.

  Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.“

  Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto: „Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.“

  Kniha žalmov   −   Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6

  Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
  Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *
  pasie ma na zelených pašienkach. R.
  Vodí ma k tichým vodám, *
  dušu mi osviežuje.
  Vodí ma po správnych chodníkoch, *
  verný svojmu menu. R.
  Prestieraš mi stôl *
  pred očami mojich protivníkov.
  Leješ mi olej na hlavu *
  a kalich mi napĺňaš až po okraj. R.
  Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *
  po všetky dni môjho života.
  A budem bývať v dome Pánovom *
  mnoho a mnoho dní. R.

  Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 20-26. 28

  Odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom

  Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

  Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.

  Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-46

  Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!
  Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili

  Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

  Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

  Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

  Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

  Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

  Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

  A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“
  https://lc.kbs.sk/?den=20171126
  ...

  XI. 2017

   « » 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


  zdjecia
  dodaj komentarz


  Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
  Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
  Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

  Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

  Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
  AdminPanel
  Kontakt

  dursztyn-spisz.pl lapszenizne.pl
  foto.ntarg.pl
  http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
  ugnowytarg.pl
  www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
  nowotarski.pl
  nowabiala.com
  trybsz.agrowczasy.com
  sz.c0.pl
  foto.podhale.pl
  janpaluch@o2.pl
  http://zorfrydman.futbolowo.pl/
  tatrzanskibs.pl
  http://www.folklorfest.sk/
  dursztyn.ugnowytarg.pl
  http://gimpress.c0.pl/
  Czarna Góra
  Dursztyn
  Falsztyn
  Frydman
  Jurgów
  Kacwin
  Krempachy
  Łapszanka
  Łapsze Niżne
  Łapsze Wyżne
  Niedzica
  Nowa Biała
  Rzepiska
  Trybsz


  Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

  Created by    gb