2018-10-22, godzina
imieniny: Haliszki, Lody, Przybyswa

Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Ogłoszenia duszpasterskie.

data: 25.12.2017 19:13 / odwiedzin: 577 / Franciszek Pacyga

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25 grudnia 2017 r.

  1. 1.                 Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc czas Bożego Narodzenia. Niech te święta dla wszystkich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.
  2. 2.                  Mszą Świętą o północy rozpoczęliśmy oktawę i okres Narodzenia Pańskiego, niezwykle bogaty w znaki Bożej obecności, który będzie trwał do niedzieli Chrztu Pańskiego, 7 stycznia.
  3. 3.                 Msze święte w uroczystość Narodzenia Pańskiego i w święto św. Szczepana będą odprawione według porządku świątecznego o 7.30, 9.30 i 11.30.
  4. 4.                 Kalendarz liturgiczny przynosi nam w tym tygodniu:
  • jutro – święto św. Szczepana, diakona i męczennika (jeśli przynajmniej kilku uczestników mszy św. przyniesie choćby garść owsa, to na każdej mszy św. będzie pobłogosławiony);
  • w środę – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (w tym dniu błogosławi się wino);
  • w czwartek – święto św. Młodzianków, męczenników;
  • w przyszłą niedzielę – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa z Nazaretu. Jest to zarazem ostatni dzień roku kalendarzowego. Po każdej mszy św. odśpiewamy dziękczynne Te Deum jako podziękowanie za otrzymane w tym roku od Boga dobrodziejstwa. Można za to pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego.
  1. 5.                 W drugim dniu świąt zapraszamy do naszej świątyni na koncert charytatywny. W programie przewidziano występ zespołu Les Déboucheurs, orkiestry OSP Krempachy i scholii parafialnej. Organizatorem koncertu jest Fundacja ,,Tradycja'.
  2. 6.                 W środę rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Jej program jest opublikowany w ostatnim numerze naszego czasopisma parafialnego, w gablocie i w Internecie. Prosimy, aby w domach było przygotowane miejsce do wspólnej modlitwy (stolik z białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło). Uczniowie niech przygotują zeszyty do religii, a kandydaci do bierzmowania zeszyty ze spotkań w grupach. Msze św. od środy do piątku będą odprawione o godz. 7.00.


...
NARODZENIE PAŃSKIE - UROCZYSTOŚĆ


W wigilię uroczystości Narodzenia Pańskiego (24 XII wieczorem) sprawowana jest Msza Święta wigilijna tej uroczystości. Jeśli chcesz zapoznać się z czytaniami tej Mszy kliknij TUTAJ.MSZA W NOCY - PASTERKA


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9,1-3.5-6)

Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13)

Refren:Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według prawdy.


DRUGIE CZYTANIE (Tt 2,11-14)

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.


Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 2,10-11)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 2,1-14)

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie”.


Oto słowo Pańskie.


MSZA O ŚWICIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 62,11-12)

Przyszedł Zbawiciel

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Oto co Pan obwieszcza
wszystkim krańcom ziemi:
Mówcie do Córy Syjońskiej:
«Oto twój Zbawca przychodzi.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i zapłata Jego przed Nim.
Nazywać ich będą «Ludem Świętym»,
odkupionymi przez Pana.
A tobie dadzą miano: «Poszukiwane»,
«Miasto nie opuszczone»”.


Oto słowo Boże. - http://www.mbludzm.pl/
....

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Narodenie Pána
(slávnosť)

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta.
Refrén: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Refrén: Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.
Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Refrén: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 62, 1-5

Pán si ťa obľúbil

Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa. Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

Nebudú ťa viac volať Opustená a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá. Ale budú ťa volať Moja potecha a tvoju krajinu Nevesta. Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.

Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 4-5. 16-17. 27+29

Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ R.
Blažený ľud, ktorý vie jasať! *
Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane;
deň čo deň sa raduje z tvojho mena *
a honosí sa tvojou spravodlivosťou. R.
„On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘
Naveky mu svoju milosť zachovám *
a pevná bude moja zmluva s ním.“ R.

Skutky apoštolov   −   Sk 13, 16-17. 22-25

Pavlovo svedectvo o Kristovi, Dávidovom synovi

Pavol vstal v synagóge Pizídskej Antiochie, dal rukou znamenie, aby bolo ticho, a povedal: „Mužovia, Izraeliti a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte! Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom.

Povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: ‚Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú.‘

Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.‘“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 1-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta.
Rodokmeň Ježiša Krista, Dávidovho syna

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
https://lc.kbs.sk/?den=20171225

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl adamowski.com.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
http://gimpress.c0.pl/
http://www.malopolskie.pl/
gold-fotografia.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
sz.c0.pl
www.spisskastaraves.sk
tsp.org.pl
nowotarski.pl
janpaluch@o2.pl
lapszenizne.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
trybsz.agrowczasy.com
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb