2017-08-19, godzina
imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

LKS. Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze u sportowc體.

data: 19.03.2017 17:59 / odwiedzin: 414 / Franciszek Pacyga

            LKS. Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze – 2017

            W sobot 18 marca br. odby硂 si Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  Ludowego Klubu Sportowego SPISZ Krempachy.  Po przywitaniu licznie zebranych cz硂nków sportowców przez prezesa Walentego Pietraszka, przyst眕iono do realizacji poszczególnych punktów planu zebrania. Na przewodnicz眂ego zebrania obecni wybrali Miros砤wa Kaczmarczyka a na protokolanta  obecnego sekretarza Tomasza Krzysztofka.

            Sprawozdanie z dzia砤lno禼i poprzedniego 2016 roku zarz眃u LKS przedstawi wiceprzewodnicz眂y Dominik Surma, którego  wynika ; W ramach Klubu LKS Spisz Krempachy dzia砤j trzy dru縴ny pi砶arskie - seniorzy, juniorzy starsi, trampkarze, sekcja siatkarzy oraz Szkolne Ko硂 LOK. Seniorzy w klasie A zajmuj  przedostatnie 10 miejsce z dorobkiem 5 pkt, co grozi spadkiem do klasy B. Juniorzy zaj阬i po sezonie jesieni 12 przedostatnie miejsce z dorobkiem 6 pkt. Trampkarze zajmuj 13 ostatni  lokat z dorobkiem 3 pkt. Siatkarze  graj眂y w ZALPS zajmuj wysokie 2 miejsce. W Pucharze Wójta seniorzy zaj阬i 4 miejsce. Natomiast w VI Memoriale siatkarze zaprosili starych znajomych TJ Slavoj Sp. Bela ze S硂wacji, a pi砶arze rozegrali mecz ligowy z Rogo縩ikiem remisuj眂 1:1. W Pucharze Polski seniorzy odpadli w pierwszej rundzie przegrywaj眂 z Szaflarami 0;7. W okresie zimy wszystkie dru縴ny trenuj na sali gimnastycznej w gimnazjum.
            Minut ciszy uczczono 秏ier cz硂nka klubu Józefa Pacygi, który pe硁i funkcje cz硂nka Komisji Rewizyjnej. 

            Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wynika z  niego  縠 zarz眃 LKS dzia砤 prawid硂wo, rachunkowo舵 prowadzona jest wzorowo, któr prowadzi zarz眃 i  biuro rachunkowe. Przychody od Urz阣u Gminy Nowy Targ, Rady So砮ckiej i prywatnych sponsorów równe s wydatkom, czyli jest to dzia砤nie prawid硂we.

            Kolejnym punktem zebrania by wybór – uzupe硁ienie sk砤du Rady Nadzorczej. Obecny sk砤d to; Pawe Pacyga, Józef kasz, Jacek Kaczmarczyk.

            W owocnej dyskusji omówiono: wybór siedmiu ochraniarzy meczowych na ochotnika, zweryfikowano list cz硂nków klubu, sponsoring- darowizna  na rzecz klubu od osób prywatnych, wybór gospodarza boiska pi砶arskiego, zakup nowego wózka liniowego. Usuni阠ie obra糽iwych napisów na szatniach klubu zobowi眤a si  w gestii  so硉ysów za砤twi So硉ys Józef Pietraszek jeszcze przed rozpocz阠iem sezonu pi砶arskiego.

            Zarz眃 klubu apeluje do wszystkich cz硂nków do mobilizacji, wi阫szej samodyscypliny, wi阫szego udzia硊 w treningach, utrzymania czysto禼i na stadionie, przygotowania boiska do gry, oraz unikania  przekle駍tw do s阣ziów w czasie meczów.

             W tym roku nasz klub b阣zie obchodzi  jubileusz „XX – lecia za硂縠nia sekcji pi砶i no縩ej (1997 – 2017)”.

             Zarz眃 dzi阫uje kibicom za obecno舵 na meczach, wsparcie sportowe i finansowe oraz kulturalny doping.

瑀ód硂 LKS, opr. FP. 18.03.2017 r.

Sprawozdania fotograficzne z meczów na naszym stadionie by硑 relacjonowane na stronach www.krempachy.espisz.pl, w zak砤dce SPORT.


zobacz r贸wnie偶


zdj臋cia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internaut贸w. Mog膮 to by膰 teksty, reporta偶e, czy foto-relacje.
Czekamy r贸wnie偶 na zaproszenia dotycz膮ce zbli偶aj膮cych si臋 wydarze艅 spo艂ecznych, kulturalnych, politycznych.
Je偶eli tylko dysponowa膰 b臋dziemy czasem wy艣lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl tsp.org.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
gold-fotografia.pl
nowotarski.pl
rogoznik.bnx.pl
tatrzanskibs.pl
ugnowytarg.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
goral.info.pl
adamowski.com.pl
http://www.folklorfest.sk/
http://gimpress.c0.pl/
lapszenizne.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://www.malopolskie.pl/
sz.c0.pl
Czarna G贸ra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurg贸w
Kacwin
Krempachy
艁apszanka
艁apsze Ni偶ne
艁apsze Wy偶ne
Niedzica
Nowa Bia艂a
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb