2018-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

Plebiscyt na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017

data: 01.03.2018 15:30 / odwiedzin: 350 / Franciszek Pacyga

Plebiscyt na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017

http://goral.info.pl/artykul.aspx?item=plebiscyt-2017_8000b

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji plebiscytu na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin, w którym wybrany zostanie najlepszy dziecięco - młodzieżowy zespół regionalny 2017 r. wg czytelników gazety Góral Info.

http://goral.info.pl/artykul.aspx?item=plebiscyt-2017_8000b

Dla zwycięskiego zespołu oprócz tytułu przewidziane są atrakcyjne nagrody:
- sesja zdjęciowa, którą wykona fotograf ze studia fotograficznego „DRI Foto” z Czarnego Dunajca - www.drifoto.pl
- wstęp dla zespołu do Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze ufundowany przez właściciela parku - www.zatorland.pl (dla 37 ośób do wykorzystania do końca sezonu w "Zatorlandzie" w 2018 r.)
- transport do Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze ufundowany przez Martę Stramę, właścicielkę firmy transportowej Kaja – Bus i „Chaty w Rabce” (ul. Zaryte) - www.rabkabus.pl (37 miejsc - do wykorzystania do końca sezonu w "Zatorlandzie" w 2018 r.)
- druk 500 szt. kalendarzy na 2019 r. ufundowany przez pracownię reklamy „DRI Foto” z Czarnego Dunajca - www.drifoto.pl (kalendarze dwustronne formatu A3 lub jednostronne B3)

Zespoły, które zajmą 2 i 3 miejsce także otrzymają nagrody - sesje zdjęciowe i kalendarze na 2019 (kalendarze dwustronne formatu A3 lub jednostronne B3)

Ponadto przewidziana została nagroda dla osoby, która w trakcie trwania całego plebiscytu wyśle największą liczbę SMS-ów z danego numeru telefonu. Otrzyma zabieg pielęgnacyjno - upiększający ufundowany przez Profesjonalny Salon Estetyki Laserowej Perfect Look o wartości 500 zł.

W dwuetapowym konkursie SMS organizowanym przez Gazetę Góral Info biorą udział zespoły dziecięce i młodzieżowe z regionów Podhala, Orawy, Spisza i Pienin (jeśli brakuje jakiegoś zespołu, to prosimy o kontakt na adres redakcja@goral.info.pl w celu uzupełnienia – w trakcie trwania pierwszego etapu).

Aby zagłosować na dany zespół, należy wysłać SMS o treści GI.XXX na numer 71051 (koszt 1,23 PLN z VAT), wpisując w miejsce XXX odpowiedni numer zespołu.

Konkurs składa się z dwóch etapów, które przeprowadzone zostaną w dniach 08.02.2018 (godz. 9.00) – 04.03.2018 (godz.22.00) i 05.03.2018 (godz. 9.00) – 02.04.2018 (godz. 22.00). W pierwszym etapie spośród wszystkich zespołów z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego wyłoniona zostanie finałowa „dwudziestka”, natomiast w drugim, finałowym poznamy zwycięzcę plebiscytu na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017. Wygrywa zespół, na który zostanie oddana największa liczba SMS-ów w obu etapach. W razie remisu przeprowadzona zostanie 12-godzinna dogrywka (03.04.2018 w godz. 9.00 – 21.00).
Ranking naszych zespołów;

 

Prosimy o wysyłanie SMS na nasze zespoły. Gra jest warta zachodu, nagrody przepiękne.

ZIELONY  JAWOR – SMS 71051 o  treści   gi.99
MALI  TONIECNICY – SMS 71051 o  treści  gi.46
JAWORINKI  - SMS 71051   o  treści  gi.16
....

 

Regulamin:

§1.  Postanowienia ogólne

1. Plebiscyt na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017 (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez wydawcę Gazety Góral Info (zwaną dalej „Gazetą”) firmę „DRI” z siedzibą w Podczerwonem 131a, 34-470 Czarny Dunajec (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

3. Plebiscyt ma na celu wybranie Najpopularniejszego Dziecięco - Młodzieżowego Zespołu Regionalnego Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2017

4. W plebiscycie biorą udział wszystkie zespoły, które uwzględnione były w I etapie I Plebiscytu na Najpopularniejszy Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Regionalny Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2016 przeprowadzony w 2016 r. oraz nowe dopisane przez organizatora.

5. W trakcie I etapu istnieje możliwość dopisania zespołu, który nie został uwzględniony (jest nowy lub został przeoczony).

6. Istnieje możliwość wykreślenia danego zespołu jeśli jego działalność została zakończona lub zawieszona. Po zweyfikowaniu taki zespół zostanie usunięty.

7. Zgłoszenia odnośnie §1 pkt. 1 i pkt. 2 należy składać drogą mailową na adres redakcja@goral.info.pl. Po zweryfikowaniu dany zespół zostanie dopisany lub usunięty.

§2. Czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów, które przeprowadzone zostaną w dniach 08.02.2018 (godz. 9.00) – 04.03.2018 (godz.22.00) i 05.03.2018 (godz. 9.00) – 02.04.2018 (godz. 22.00). W razie remisu przeprowadzona zostanie 12-godzinna dogrywka (03.04.2018 w godz. 9.00 – 21.00).

2. Do drugiego etapu przechodzi czołowa „dwudziestka” wyłoniona w pierwszym etapie.

3. W przypadku identycznej liczby głosów zespołów na 20 miejscu, do finału przejdą wszystkie zespoły z tą liczbą SMS-ów

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu

1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 71051 wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze GI i po kropce poda nr zespołu, ma który ma zamiar oddać głos. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na stronie plebiscytu, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.  Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie. 

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń obsługiwany przez firmę  Bild Presse Polska, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara operatorów.

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie. 

5. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.

6. Każdy z głosujących może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

7. Głosy zdobyte w pierwszym etapie liczą się w drugim – finałowym i ewentualnie w dogrywce.

8. SMS-y przyjmowane są przez system tylko od polskich operatorów wysłane z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.


§4. Ranking

1. Ranking plebiscytu z podziałem na etapy przedstawiany jest na żywo na stronie www.goral.info.pl.

2. W rankingu podawane są miejsca na podstawie procentów głosów oddanych na dany zespół.

§5. Nagrody

1. Zwycięzca Plebiscytu wygrywa:
- sesję zdjęciową, którą wykona fotograf ze studia fotograficznego „DRI Foto” z Czarnego Dunajca (do wykorzystania do końca 2018 r.)
- wstęp dla zespołu do Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze ufundowany przez właściciela parku (37 wejściówek do wykorzystania do końca sezonu w „Zatorlandzie:”)
- transport do Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze ufundowany przez Martę Stramę, właścicielkę firmy transportowej Kaja – Bus i „Chaty w Rabce” (ul. Zaryte) (37 miejsc do wykorzystania do końca sezonu w „Zatorlandzie” po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem)
- druk 500 szt. kalendarzy na 2019 r. ufundowany przez pracownię reklamy „DRI Foto” z Czarnego Dunajca (kalendarze formatu A3 dwustronne lub B3 jednostronne)

2. Zespoły, które zajmą 2 i 3 miejsce także otrzymają nagrody - sesje zdjęciowe (do wykorzystania do końca 2018 r.) i kalendarze na 2019 r. ((kalendarze formatu A3 dwustronne lub B3 jednostronne)

3. Nagrody dla głosujących:
- osoba, która w trakcie trwania całego plebiscytu wyśle największą liczbę SMS-ów z danego numeru telefonu otrzyma zabieg pielęgnacyjno - upiększający ufundowany przez Profesjonalny Salon Estetyki Laserowej Perfect Look o wartości 500 zł
- w przypadku wysłania największej liczby SMS-ów przez osobę niepełnoletnią, czego Gazeta nie jest w stanie w trakcie plebiscytu zweryfikować, nagrodę organizator wręczy rodzicowi lub prawnemu opiekunowi tej niepełnoletniej osoby

4. Fundatorami nagród są poszczególne firmy - sponsorzy. Organizator Plebiscytu tylko informuje o nagrodach.

5. Zwycięzcy zobowiązani są do uiszczenia stosownych podatków od wygranej w swoim Urzędzie Skarbowym.

6. Nie ma możliwości na spieniężenie danych nagród.

7. W trakcie trwania I etapu Plebiscytu, organizator ma prawo zwiększyć pulę nagród.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jej adres siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3.  Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic, bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Sms-y wysłane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Plebiscytu są nie ważne.

7. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie na stronie Plebiscytu.

8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

9. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

http://goral.info.pl/artykul.aspx?item=plebiscyt-2017_8000b"Mała Armia Janosika" z Raby Wyżnej21.4%

 

Sprawdzone zabiegi, czyli jak szybko i skutecznie oczyci twarz - Nowy Targ
zobacz również


zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl ugnowytarg.pl
http://www.malopolskie.pl/
rogoznik.bnx.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
nowotarski.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
tsp.org.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
adamkokot.pl
www.spisskastaraves.sk
podhale24.pl
goral.info.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
adamowski.com.pl
janpaluch@o2.pl
http://gimpress.c0.pl/
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb