2022-01-19, godzina
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Dok. Z budowy nowej szkoły w Krempachach

opis
Z HISTORII BUDOWY NOWEJ SZKOŁY w KREMPACHACH 10 –cio letnie starania mieszkańców wsi o budowę szkoły podstawowej w Krempachach zostały uwieńczone sukcesem. Działki pod budowę nowej szkoły wykupił od rolników, mieszkańców wsi Urząd Gminy w Nowym targu już w latach 1987 -88. Było to 12 działek, gdyż brakujące 3 działki dokupiono dopiero w 1995 r. od właścicieli przebywających na stałe w USA. Uregulowano stan prawny wykupionych 3 działek, a ogólna powierzchnia terenu pod budowę szkoły wynosiła 2,20 ha. W tym też roku Urząd Gminy w Nowym Targu ogłosił przetarg na opracowanie projektu technicznego szkoły, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Projekt budynku został wykonany przez Biuro Projektów „Bibrokorm” w Krakowie, a głównym projektantem obiektu była architekt mgr inż. Anna Krzystyniak (rodowita nowotarżanka). Po uzgodnieniach i zatwierdzeniu projektu do realizacji ogłoszono przetarg na wykonanie obiektu w stanie surowym. Wykonawcą został Zakład Remontowo – Budowlany Bronisław Piotrowski z Nowego Targu. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto późną jesienią w październiku 1995 r. Na wiejskim zebraniu powołano „Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Krempachach”. Mieszkańcy wsi wybrali następujący skład komitetu: - przewodniczący budowy szkoły – dyr. szkoły p. Barbara Paluch, - zastępca przewodniczącej - sołtys wsi p. Jan Kalata, - członkowie - - Karol Paluch, Walenty Gryguś, Józef Pacyga, Józef Pietraszek, p. Maria Bryja. Na tymże wiejskim zebraniu mieszkańcy wsi Krempach zobowiązali się jednogłośnie do pomocy przy budowie szkoły w postaci dowozu kamienia, żwiru, odpracowania po 5 dniówek spod numeru w ciągu roku przy budowie szkoły. Solidnie wypełnili w trakcie budowy swoje zobowiązania. Rada Sołecka wsi Krempach na cele budowy szkoły przekazała 10.000 szt. pustaków, 2 tony stali zbrojeniowej oraz dostarczyła żwir i ziemię potrzebną na obsypywanie budynku w ilości 2.000 m3. 26 maja 1996 odbyła się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w budynku nowobudowanej szkoły. Program uroczystości zorganizował SKBS. W programie tych uroczystości uwzględniono ! Mszę św. na placu budowy, poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego, uroczystą akademię w wykonaniu szkoły podstawowej, spotkania mieszkańców wsi z władzami wojewódzkimi i gminnymi, spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Krempachach. Na uroczystość tą przybył także rodak z USA – ksiądz o. Jan Gryguś, który wraz z miejscowym proboszczem ks. Jackiem Wieczorkiem odprawił Mszę św. i poświęcił mury powstającej nowej szkoły. Uroczystościom przewodniczyła orkiestra z kapelmistrzem Janem Kalatą oraz strażacy. Na uroczystość przybyli goście z województwa nowosądeckiego. Gminy Nowy Targ, Kuratorium Oświaty z Nowego Sącza, posłowie, radni, członkowie Rady Sołeckiej w Krempachach, Rady Urbarialnej, Rady Kościelnej, Towarzystwa Słowaków, nauczyciele miejscowi i z sąsiednich wsi, dzieci i mieszkańcy wsi. Do księgi pamiątkowej wpisywano życzenia i przekazywano środki finansowe na cele budowy, zebrana na ten cel kwota wynosiła 69.150.00 zł, 50 $ USA, 1.000 szyl.Austr, która wykorzystano na prace związane z budową. W 1997 r. zakończono stan surowy, otwarty budynku. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej i drzwiowej, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo „EXBUD” Kielce. W 1998 r. przystąpiono do wykonania robót tynkarskich, posadzek i robót instalacji sanitarnej i elektrycznej. Wykonawcą robót ogólnobudowlanych był Zakład Remontowo – Budowlany Br. Piotrowskiego z Nowego Targu, robót instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania Zakład Sanitarny Stanisława Bakałarza w Nowego Targu, instalacji elektrycznej Zakład Elektro – Instalacyjny z Łopusznej. Wszystkie roboty wewnętrzne zostały zakończone na dzień 30.08.1999 r. Do zakończenia robót pozostały jeszcze roboty zewnętrzne. tj, elewacja zewnętrzna budynku, mała architektura, ogrodzenie, boiska sportowe, drogi dojazdowe. Nad całością prac począwszy od projektowania, nadzoru budowlanego, koordynacją wszystkich robót budowlanych czuwał i prowadził budowę mieszkaniec tut. wsi, mąż dyr. szkoły, technik budowlany Karol Paluch. Prace wykonano solidnie zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, bo przecież to nasza szkoła, dla naszych dzieci. Wiele pomagał także sołtys wsi p. Jan Kalata. Nasza szkoła jest nowoczesna, przestronna, posiada pracownie przedmiotowe, stołówkę, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną, szatnie, pomieszczenia na pomoce dydaktyczne, archiwum – to jedna z najnowocześniejszych szkół na terenie Podhala. Szkoła powstała dzięki zrozumieniu potrzeb edukacyjnych wsi i poparciu Zarządu Gminy Nowy Targ, na czele którego stoi Wójt Gminy Nowy Targ Jan Smardach i jego zastępca Stanisław Szeliga. Szkoła była budowana jako szkoła podstawowa dla 400 dzieci, co było marzeniem wszystkich mieszkańców wsi gdyż stara szkoła była ciasna, zagrzybiona, co było zagrożeniem dla zdrowia dzieci. W związku z reorganizacją edukacji przeznaczono ją na gimnazjum, jednak w nowym budynku na parterze uczą się uczniowie szkoły podstawowej, której dyr. jest Barbara Paluch, na I piętrze uczniowie uczęszczający do gimnazjum i którego dyr., jest Jan Szenderewicz. Uroczyste oddanie szkoły do użytku odbyło się 4 września 1999 r. Program uroczystości poświęcenia i otwarcia budynku nowej szkoły w Krempachach zawierał.: Msza Św. na placu szkolnym pod przewodnictwem ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, wystąpienia gospodarzy i gości, otwarcie i poświęcenie budynku, program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, zwiedzanie budynku. Uroczystości zorganizował Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Krempachach, wraz z dyr. szkoły p. Barbara Paluch, nauczycielami i sołtysem wsi p. Janem Kalatą. Goście dopisali, przybyło około 200 osób, w tym władze wojewódzkie, gminne, Kuratorium Oświaty w Krakowie, posłowie, radni, członkowie wiejskich organizacji: Rady Sołeckiej, Rady Urbarialnej, Rady Kościelnej, Towarzystwa Słowaków, nauczyciele i dyr., szkół Gminy Nowy Targ, mieszkańcy wsi, a także wielu innych zaproszonych gości. Uroczystość uświetnili zaproszeni księża z terenu Gminy Nowy Targ a także miejscowi strażacy i orkiestra z kapelmistrzem Janem Kalatą. W 8 grudnia poświecono salę gimnastyczną, która została oddana do użytku . Na uroczystość poświęcenia Sali gimnastycznej przybyli zaproszeni goście z Urzędu Gminy Nowy Targ, a także uczestniczyła w uroczystościach młodzież gimnazjum, dzieci ze szkoły podstawowej i nauczyciele. Wprowadzenia zaproszonych gości dokonał dyr. Jan Szenderewicz a poświęcenia sali dokonał ks. proboszcz Jacek Wieczorek. Z kroniki szkoły podstawowej 1999/2000
autor zdjęć
utworzył Franciszek Pacyga, dnia 25.09.2011
3989
wyświetleńdodaj komentarz


nick
tre¶ć
Wpisz tutaj poniĹźszy kod

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://www.folklorfest.sk/
http://gimpress.c0.pl/
sz.c0.pl
lapszenizne.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
ugnowytarg.pl
nowabiala.com
goral.info.pl
gold-fotografia.pl
nowotarski.pl
mok.nowytarg.pl
spisz.org
nowytarg.sk
tsp.org.pl
foto.podhale.pl
foto.ntarg.pl
Czarna GĂłra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
JurgĂłw
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Nişne
Łapsze Wyşne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb