2024-07-15, godzina
imieniny: Henryka, Igi, W硂dzimierza

Nasi Arty禼i


Malarstwo i linoryty Marii Wn阫
• Z wizyt u artysty - "Malarka amatorka " - Ela Bizub z Krempach
• KULTURA
• Nasi Arty禼i


Malarstwo i linoryty Marii Wn阫
Z wizyt u artysty – „Malarka amatorka „ – Ela Bizub z Krempach

Pierwsze moje prace z dziecinnych lat, to szkice martwej natury w rysunku o丑wkiem, w czasie nauki w gimnazjum pobiera砤m lekcje malowania akwarel u artystki Marii Wn阫owej, pr骲owa砤m te malowania na szkle, ale najbardziej uwielbiam akwarele i tak ju zosta硂- m體i m硂da artystka „amatorka- Ela. Wszyscy ogl眃aj眂y moje prace zadaj mi to samo pytanie – Czy jestem po szkole Kenara ?.Niestety nie!

Swoje prace wystawia砤 w nowotarskim MOKu, gdzie wcze秐iej ucz阺zcza砤 na warsztaty malarskie. Podczas ostatniego Jarmarku Podhala駍kiego na p硑cie rynku, te by砤 obecna, wystawiaj眂 swoje najnowsze prace. Zainteresowanie podhala駍kiej publiczno禼i akwarelami by硂 ogromne i 縴czliwe, sporo obraz體 sprzeda砤, ma te zam體ienia na p丑tna o tematyce abstrakcyjnej.

Ela, to bardzo mi砤 i sympatyczna dziewczyna o duszy artysty, jest s硊chaczk Studium Kosmetycznego, obecnie odbywa sta w jednym z zak砤d體 kosmetycznych. Ka縟 woln chwil po秝i阠a swej pasji - malarstwie akwarel.

Tekst i foto FP. Wrzesie 2007r."NASI ARTYI" :

Poetka ludowa – Barbara Paluch

Pochodzi ze Spytkowic k/Chab體ki, uko馽zy砤 polonistyczne studia , do Krempach dotar砤 w 1969 by podj辨 prac w naszej szkole jako polonistka, p蠹niej jako dyrektor tej plac體ki przez 14 lat. Tu za硂縴砤 rodzin . Wros砤 w tutejsz spo砮czno舵 a gwar spisk pozna砤 dzi阫i szkolnym dzieciom. Wiersze zacz瓿a pisa ju w liceum a praca z dzie鎚i o縴wi砤 jej uzdolnienia.
W 1987 na konkursie literackim XII iatowego Dnia M硂dzie縴 i Student體 otrzyma砤 II nagrod w kategorii poezji za wiersz „Czy warto”, nast阷nie II nagrod w konkursie poezji religijnej. Pisze utworzy poetyckie i gaw阣y gwar spisk i j陑ykiem literackim a tak縠 zajmuje si poezj religijn. Publikowa砤 swoje utwory w czasopismach„Dunajec”, „Gazeta Krakowska”, ”Podhalanka”, „Na Spiszu”, „U . Katarzyny”.Wszystkie wiersze znajduj si„ W Antologii Poezji Gwarowej” i „Almanachu poezji religijnej” „A Duch Wieje K阣y Chce”.
Utwory poetyckie p. Barbary s deklamowane przez uczni體 szk蟪 podstawowych, gimnazj體 i 秗ednich w wielu konkursach recytatorskich. Obecnie przygotowuje do druku 2 tomiki poezji. Informacje mo縩a zdoby w II tomie s硂wnika biograficznego„Podhalanie”.Realizuje te prywatne zam體ienia na wiersze dla uczczenia r罂nych imprez okoliczno禼iowych.Foto.:Barbara Paluch
Kilka wierszy Barbary Paluch

Etnograf, regionalistka, muzykolog i choreograf, tancerka i 秔iewaczka - Maria Wn阫

Za硂縴cielka zespo丑w regionalnych „Mali tonecnicy” i „Zielony Jawor” a tak縠 zespo丑w ta馽a nowoczesnego„Fenix” i” Delta fire”, sama projektuje i szyje stroje dla zespo丑w, opracowa砤 i opisa砤 histori stroju spiskiego. Posiada wspania硑 tr骿stopniowy oryginalny i mocny g硂s, doskona砤 tancerka. Nieokie硓nany charakter ale o z硂tym sercu dla swoich podw砤dnych, oddana bez reszty swoim idea硂m regionalizmu spiskiego, ceniona w 秝iecie artystycznym naszego regionu, rozs砤wia dobre imi Spisza i Krempach po kra馽ach Europy. Prywatnie mama trzech uzdolnionych artystycznie c髍ek.Foto.: Maria Wn阫
Praca etnograficzna stroju spiskiego

Kapela folklorystyczna- rodziny Pietraszk體

Typowy uk砤d instrumentalny muzyki spiskiej tj.prymJacek Pietraszek, ucze II kl. gimnazjum,sekundMateusz Kiernoziak, ucze Liceum ekonomicznego,kontrabasTomasz Pietraszek, ucze Kenara w Zakopanem. Wszyscy chodz do szko硑 muzycznej do klasy skrzypiec, dodatkowo tak縠 na gitar i tr眀k. Talent muzyczny odziedziczyli po rodzinie, wi阠 maj zadatki na wspania硑ch muzyk體, nie unikaj te uczestnictwa w wyst阷ach Orkiestry D阾ej. Muzycznie i duchowo wspiera ichstryk Wojciech, absolwent konserwatorium, obecnie jako cz硂nek Filharmonii Warszawskiej. W czasie imprez rodzinnych przy grillu wspomaga ich drugistryk Walek, akordeonista i wodzirej. Na wi阫sze imprezy dobieraj m硂dszych od siebie skrzypk體 Iz D硊g i Dominika Pietraszka.


               

Foto: Spiska kapela regionalna z Krempach.

Artysta m硂dego pokolenia – Weronika Surma

Uczennica klasy maturalnej u Kenara w Zakopanem. Jako 秝iadkowie jej osi眊ni赕 , wr罂ymy jej wspania潮 karier.


Fot.: Weronika Surma

Zbi髍 kilku prac W.S.


            kopia - J.Stanis砤wski - Ule na Ukrainie

                   

WYDAWNICTWA.:


2003 – folder zdj阠iowy z okazji „55 lecia LZS Spisz Krempachy
- - folder zdj阠iowy „Pozdrowienia z Krempach” – 120 fotek z 縴cia wsi
Prywatne wydanie Franciszka Pacygi - druk 100 sztuk.
- - folder zdj阠iowy z okazji”5 lecia L.O.K-u”
- - kalendarz 禼ienny ”Pozdrowienia z Krempach-2004” format A-2
- - kalendarz stra縜cki 2004
- - kalendarz LSK Spisz 2004
2004 – kalendarz „Pozdrowienia z Krempach 2005”
- - kalendarz LKS Spisz 2005
- - kalendarz stra縜cki 2005
2005 – kalendarz „Pozdrowienia z Krempach 2006”
- - kalendarz LKS Spisz 2006
- - kalendarz stra縜cki 2006
2006 – kalendarz jubileuszowy 2007 str.A – „10 lat pi砶i no縩ej”
B – „80 lat Orkiestry D阾ej”
- - kalendarz stra縜cki 2007
- „Dzie po dniu – historia Krempach w latach 1945 – 2005” – oddana do korekty technicznej” opr.dokumentalne – Franciszka Pacygi. (czeka na sponsora).
2006 - grudzie - pierwszy numer "U nos w Krympachaf" redaguje "Zielony Jawor" i "KSM"

2007- Gazetka parafialna Nr.1 - Co s硑cha u 秝. Marcina w Krempachach - WIEI PARAFIALNE

2010 - ANTOLOGIA POEZJI SPISKIEJ- Po spisku i o Spiszu. Wiersze gwar naszych poetek: Barbary Paluch, Marii Krzysztofek, Marii Wn阫 i Zofii KASZ.

2010 - ALMANACH - KREMPACHY DAWNIEJ I DZISIAJ - TOM IV(szkice), etnografia, (wiersze, piosenki, opowie禼i, str骿 spiski odmiany kacwi駍kiej, przepisy kuchni krempaskiej, fotografie cz.bia砮 i barwne). Wersja robocza -1 egz. -oprac. Franciszek Pacyga

2011-02 - POCZT覹KA - WYDANIE Z OKAZJI 250 LECIA KOIO . WALENTEGO(1761-2011). Wydanie w drukarni TSP w ilo禼i 500 szt. - zdj阠ia, opracowanie, sponsoring-fundacja - Franciszek Pacyga.

2011 - ALMANACH - KREMPACHY W LATACH 2001-2010 -TOM V(Notatnik, dzie po dniu, bogata galeria zdj赕 z ostatniego 10 lecia). Wersja robocza - 1 egz. - oprac. Franciszek Pacyga

2011 - ALMANACH - KREMPACHY NA STAREJ FOTOGRAFII W LATACH 1900 - 1969. Album zdj赕 czarno bia硑ch, archiwalne pami眛ki rodzinne, dokumenty mieszka馽體 Krempach, skanowane i zebrane jedn ca硂舵. Wersja robocza - 1 egz. - oprac. Franciszek Pacyga.

2011-07- Nowe opracowanie strony internetowej, nowy adres: www.krempachy.espisz.pl, wykonanie: Gabriel Brzyzek - webmaster(projekt graficzny), Franciszek Pacyga- zdj阠ia, teksty, administracja.

2006-2010 - Kalendarze na禼ienne corocznie drukuje miejscowa OSP i LKS(zdj阠ia z archiwum Franciszka Pacygi).

2006-2011- Tekst i foto: Franciszek Pacyga

Wi阠ej zdj赕 mo縩a ogl筪a: www.krempachy.espisz.pl
MENU> ATRAKCJE TURYSTYCZNE> KREMACHY(2)> KULTURA-WDK

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internaut贸w. Mog膮 to by膰 teksty, reporta偶e, czy foto-relacje.
Czekamy r贸wnie偶 na zaproszenia dotycz膮ce zbli偶aj膮cych si臋 wydarze艅 spo艂ecznych, kulturalnych, politycznych.
Je偶eli tylko dysponowa膰 b臋dziemy czasem wy艣lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://www.folklorfest.sk/
nowabiala.com
tatrzanskibs.pl
http://www.malopolskie.pl/
gold-fotografia.pl
www.spisskastaraves.sk
www.fotografie.nowytarg.pl
sz.c0.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
adamkokot.pl
tsp.org.pl
trybsz.agrowczasy.com
mok.nowytarg.pl
foto.ntarg.pl
ugnowytarg.pl
lapszenizne.pl
Czarna G贸ra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurg贸w
Kacwin
Krempachy
艁apszanka
艁apsze Ni偶ne
艁apsze Wy偶ne
Niedzica
Nowa Bia艂a
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb