2024-07-15, godzina
imieniny: Henryka, Igi, W硂dzimierza

Szko砤 Podstawowa


HISTORIA SZKO i Krempach w latach 1945-2005 w budowie.

Histori szkolnictwa i Krempach nie mo縩a opisa oddzielnie. Wydarzenia polityczne, gospodarcze, 縴cie szko硑, ko禼io砤, gminnej sp蟪dzielni, budowa domu kultury, dzia砤lno禼i organizacji::Tow. S硂wak體, LZS Spisz, orkiestry i stra縴 po縜rnej , wymaga szczeg蟪owej oceny. Ze wzgl阣u na rozleg硑 materia, ca硂舵 podam w oddzielnej zak砤dce, kt髍a jest w opracowaniu.
F.P.


   

SZKOLNICTWO w 1996-2006

Ju w latach 80 XX wieku nasza szko砤 by砤 za ma砤 dla rozrastaj眂ej si miejscowo禼i. Od 1985 m硂dsze roczniki dzieci uczy硑 si w prywatnym domu U Muziki, na nowo wybudowanej farze-plebanii(salce katechetycznej) oraz gimnastyka w okresie zimy w WDK.

Dyrekcja szko硑 oraz w硂darze wsi wszelkimi sposobami walczyli o budow nowej szko硑, jednak z roku na rok oddalano projekt z powodu braku funduszy w gminie. W roku 1994/95 uj阾o w planie zagospodarowania i bud縠cie gminy nasz szko酬, zacz阾o te pierwszy wykup dzia砮k(na polu…Blyso) ul.Kamieniec. Mieszka馽y zobowi眤ali si w czynie spo砮cznym do odpracowania po 5 dni體ek roboczych spod numeru. By硑 to prace zwi眤ane z przywozem piasku, 縲iru, kamieni, roz砤dunek materia丑w oraz proste prace budowlane. W 1996r.rozpocz阾o budow, kopanie fundament體, budowa parteru, by硂 te uroczyste po秝i阠enie kamienia w阦ielnego z udzia砮m abp. Fr. Macharskiego. Budowa sz砤 pe硁ym tempem, gdy wykonywa硑 j firmy specjalistyczne.

Zako馽zono budow w roku 1999, by odda ja do u縴tku 1 wrze秐ia, r體nocze秐ie z reform szkolnictwa, kt髍a zak砤da砤 szko硑 gimnazjalne. Gmina z braku innych mo縧iwo禼i umie禼i砤 w naszej szkole gimnazjum dla uczni體 z 10 pobliskich miejscowo禼i oraz nasz podstaw體k. Razem by硂 ponad 600 uczni體. Szko砤 pi阫na, wielka, jeszcze nie ocieplona, ale spe硁ia wszelkie warunki nowoczesnej, z wszelkimi wygodami technicznymi, jest te d硊go oczekiwana hala sportowa.

Szybko okaza硂 si, 縠 to obiekt zbyt ciasny, by pomie禼i gimnazjum i podstaw體k. Gmina po raz drugi zmuszona, podejmuje si remontu i rozbudowy starej poczciwej podstaw體ki w roku 2000, kt髍y trwa ca砮 trzy lata. Uroczyste po秝i阠enie i oddanie do u縴tku nast眕i硂 14.listopada 2003r.

Obecna podstaw體ka to obiekt marze, posiada siedem klas, w tym sal komputerow, oraz bibliotek, zaplecze sto丑wki, sal gimnastyczn, sanitariaty a na poddaszu zagospodarowano klas integracyjn(0). Ca硂舵 ogrzewana olejem opa硂wym Na zewn眛rz jest boisko sportowe a tak縠 parking dla samochod體, szko砤 jest ogrodzona i bezpieczna.

W szkole pracuje ok.15 nauczycieli z kwalifikacjami oraz 3 osoby obs硊gi technicznej. Do szko硑 ucz阺zcza 134 dzieci w tym na j陑yk s硂wacki 38 uczni體, j陑yk angielski wprowadzono dla klas IV- VI w roku 97/98 oraz dla klas I – III w roku 2005/06. Szko酬 w wyniku wygrania konkursu prowadzi p. mgr Lidia Kamo z pusznej.


Wi阠ej. www.spkrempachy.republika.pl
Foto.:
       

12.12.2006r. Tekst i foto.: Paulina i Franciszek Pacyga

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internaut贸w. Mog膮 to by膰 teksty, reporta偶e, czy foto-relacje.
Czekamy r贸wnie偶 na zaproszenia dotycz膮ce zbli偶aj膮cych si臋 wydarze艅 spo艂ecznych, kulturalnych, politycznych.
Je偶eli tylko dysponowa膰 b臋dziemy czasem wy艣lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl ospfrydman.republika.pl
goral.info.pl
www.spisskastaraves.sk
www.fotografie.nowytarg.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
trybsz.agrowczasy.com
nowytarg.sk
rogoznik.bnx.pl
http://gimpress.c0.pl/
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
janpaluch@o2.pl
nowotarski.pl
foto.ntarg.pl
sz.c0.pl
foto.podhale.pl
adamowski.com.pl
Czarna G贸ra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurg贸w
Kacwin
Krempachy
艁apszanka
艁apsze Ni偶ne
艁apsze Wy偶ne
Niedzica
Nowa Bia艂a
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb