2023-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

II Niedziela Wielkanocna. Święto Miłosierdzia Bożego. Ogłoszenia i intencje mszalne.

data: 08.04.2018 19:40 / odwiedzin: 1963 / Franciszek Pacyga

II Niedziela Wielkanocna, 8 kwietnia 2018 r. 

  1. 1.                 Dzisiaj o godz. 15.00 zostanie odprawione nabożeństwo, w którym wezmą udział dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii Św. i kandydaci do bierzmowania z klas gimnazjalnych wraz  z rodzicami i chrzestnymi. Po nabożeństwie odbędzie się krótkie spotkanie rodziców dzieci z klasy III.
  2. 2.                 W poniedziałek przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00 po polsku i o 19.00 po słowacku. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie od poczęcia w łonie matki aż do śmierci domaga się poszanowania i obrony. Z tej okazji na każdej mszy św. będzie można złożyć deklarację duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje takie są do pobrania na ołtarzu Matki Bożej. Wypełniony odcinek należy  przynieść do kościoła i złożyć go na ręce księdza po przyrzeczeniu podczas mszy św. (odciąć należy jedną z trzech części deklaracji, a dwie pozostałe z modlitwą o obrazkiem należy zachować).
  3. 3.                 We wtorek po Mszy Św. w kancelarii parafialnej można będzie zamówić intencje mszalne na miesiąc maj.
  4. 4.                 W czwartek po Mszy Św. w salce na plebanii odbędzie się uczniów z klas VI i VII w ramach przygotowania do bierzmowania.
  5. 5.                 Za tydzień w niedzielę powinny być odprawione dwie msze św. w języku polskim i jedna w po słowacku. Ze względu na nieobecność proboszcza w tym dniu wyjątkowo msza św. w języku słowackim będzie odprawiona o 7.30, a o 9.00 i 10.30 będą msze św. po polsku. Wypominki czytane zazwyczaj przed ostatnią mszą będą odczytane przed pierwszą mszą św.
  6. 6.                 Zapowiedzi 3/2018 i 4/2018.

NIEDZIELA W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 8 kwietnia

7.30      sł.         ++ Maria Bizub, mąż Józef, Elżbieta i Jan Bizub

9.00                   + Józef Gryguś – od żony Marii

10.30                 o zdrowie i Boże błog. dla Marii i całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK, 9 kwietnia

7.00     pl.         

19.00   sł.          ++ Jakub Zygmund – 5 rocz. śm., żona Irena, Anna i Andrzej Tomaszkowicz

WTOREK, 10 kwietnia

19.00                 + Helena Bizub – od wnuczek i synowej z Nowego Targu

ŚRODA, 11 kwietnia

7.00                   + Milan Petrašek (1 rocz. śm.) – od rodziny Łukasz z ul. Krótkiej 5

CZWARTEK, 12 kwietnia

19.00                 + Józef Faltyn – od wnuka Marka z rodziną

PIĄTEK, 13 kwietnia

19.00                 + Józef Pacyga – rocz. śm., żona Helena, syn Józef, córka Maria z mężem

SOBOTA, 14 kwietnia

13.00                 ślub Marceliny Łojek i Michała Szczygła

19.00                 + Andrzej Madeja – od córki Marii z mężem i dziećmi

 

 

NIEDZIELA, 15 kwietnia

7.30      sł.        w int. Jolanty i Mariana z okazji 30 rocz. ślubu – podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata

9.00      pl.       w int. Łukasza z okazji 1 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. dla niego i jego najbliższych

10.30   pl.        ZA PARAFIAN

 

...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B
(ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,32-35)

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118, 1 i 14.13-14.22-24)

Refren:Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.


DRUGIE CZYTANIE (1 J 5,1-6)

Naszą siłą jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła.

Najmilsi:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20,19-31)

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”.
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”.
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.
...

2. Veľkonočná nedeľa
alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Skutky apoštolov   −   Sk 4, 32-35

Jedno srdce a jedna duša

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.

Kniha žalmov   −   Ž 118, 2-4. 16ab +17-18. 22-24

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí dom Áronov: *
jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovoria všetci bohabojní: *
jeho milosrdenstvo trvá naveky. R.
„Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.“
Ja nezomriem, budem žiť *
a vyrozprávam skutky Pánove.
Prísne ma Pán potrestal, *
no nevydal ma smrti napospas. R.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v našich očiach obdivuhodná.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, *
plesajme a radujme sa z neho. R.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 5, 1-6

Všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet

Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 20, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.
O osem dní prišiel Ježiš

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

IV. 2018

 « » 

https://lc.kbs.sk/?den=20180408
....
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl trybsz.agrowczasy.com
tatrzanskibs.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
janpaluch@o2.pl
nowytarg.sk
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
gold-fotografia.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
goral.info.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
foto.podhale.pl
http://gimpress.c0.pl/
http://www.folklorfest.sk/
mok.nowytarg.pl
lapszenizne.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb