2023-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

Czytania na 6 niedzielę Wlkn. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 06.05.2018 12:11 / odwiedzin: 2337 / Franciszek Pacyga

VI Niedziela Wielkanocna – 6 maja 2018 r.

  1. 1.        Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarnie włączyli się w czwartkową zbiórkę do puszek na budownictwo sakralne w naszej archidiecezji. Zebrane zostało 1468 zł.
  2. 2.        W dniu dzisiejszym w kościele w Maniowach rozpoczyna się pogrzeb śp. ks. kan. Tadeusza Dybła, dziekana dekanatu niedzickiego. Ks. Tadeusz 24 lata temu został proboszczem w Maniowach i od tamtego czasu bywał w naszej parafii na odpustach, spowiedziach przedświątecznych, a od 11 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu niedzickiego. Dziś o godz. 16.00 jego ciało zostanie wprowadzone do kościoła i zostanie odprawiona msza św. W poniedziałek po mszy św. o godz. 15.00 kondukt pogrzebowy odprowadzi zmarłego na cmentarz w Maniowach. Pamiętajmy w modlitwie o śp. Księdzu Dziekanie szczególnie w tych dniach.
  3. 3.        W najbliższych dniach kalendarz liturgiczny przynosi nam dwie uroczystości:
  • we wtorek – św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i naszej archidiecezji (odpust we Frydmanie – suma o 11.00);
  • w przyszłą niedzielę – Wniebowstąpienie Pańskie.
  1. 4.                 Od jutra przeżywać będziemy dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące (dni krzyżowe). W tych dniach msze św. będą się rozpoczynać o godz. 18.30, a po ich zakończeniu ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych udamy się w poniedziałek do kaplicy św. Antoniego, we wtorek do kapliczki MB Fatimskiej na ul. Na Równi, a w środę do kaplicy św. Jana Nepomucena. Na zakończenie każdej procesji odmówimy modlitwy o urodzaje i litanię loretańską.
  2. 5.                 Czas rozpocząć próby przed I Komunią Św. Wraz z s. Jolantą zapraszamy dzieci z klasy III we wtorek i czwartek na godz. 17.00 do kościoła, a rodziców tych dzieci na spotkanie na plebanii w czwartek po Mszy Św.
  3. 6.                 Kustosz sanktuarium Wniebowzięcia Matki Bożej w Ludźmierzu zaprasza na modlitwę Różańcowego Jerycho. Nasza parafia ma poprowadzić czuwanie w sobotę, 12 maja, w godzinach od 20.00 do 22.00. Nabożeństwo odbywa się w kaplicy św. Jana Pawła II pod ołtarzem papieskim.
  4. 7.        W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii przedstawicieli wydawnictwa św. Stanisława BM z Krakowa. Zorganizują oni przed kościołem kiermasz książki katolickiej. Wszelkie publikacje można będzie nabyć po okazyjnych cenach.
  5. 8.        Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zaprasza wszystkie rodziny, które doświadczyły przedwczesnej śmierci swoich dzieci (ochrzczonych lub nieochrzczonych, zmarłych przed narodzeniem, w czasie porodu lub w późniejszym okresie życia) na I Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 9 czerwca 2018 r. (w przyszłych latach pielgrzymka będzie się odbywać w każdą II sobotę czerwca). Tydzień wcześniej, czyli 1 i 2 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca.

NIEDZIELA, 6 maja

7.30      pl.        ++ Elżbieta Bizub, mąż Jan, Zofia i Józef Moś

9.00                   w int. OSP Krempachy

10.30                 ZA PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK, 7 maja

18.30                 + Anna Galuś – od wnuczki Jolanty z rodziną

WTOREK, 8 maja

18.30                 ++ Aniela i Józef Jurgowscy – od Jolanty i Stanisława

ŚRODA, 9 maja

18.30                 w int. Elżbiety i Franciszka z okazji 28 rocz. ślubu – dziękczynno-błagalna

CZWARTEK, 10 maja

19.00                 + Józef Faltyn – od wnuka Sylwestra z rodziną

PIĄTEK, 11 maja

19.00                 + Andrzej Madeja – od córki Bożeny z mężem i dziećmi

SOBOTA, 12 maja

19.00                 + Józef Bigos – 1. rocz. śm.

 

NIEDZIELA, 13 maja

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   w int. Oliwii Łukasz z okazji chrztu świętego – o zdrowie, błog. Boże i wzrastanie w łasce dla niej oraz wszelkie potrzebne łaski dla jej rodziców i chrzestnych

10.30                 + Marian Sadłowski – 2 rocz. śm.

...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK B

Tam gdzie w 7 niedzielę wielkanocną obchodzi się uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w 6 niedzielę można odczytać drugie czytanie i ewangelię z 7 niedzieli wielkanocnej (ZOBACZ).PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,25-26.34-35.44-48)

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.
Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4)

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


DRUGIE CZYTANIE (1 J 4,7-10)

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15,9-17)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali”.

Oto słowo Pańskie. -https://www.paulus.org.pl/czytania
...

6. veľkonočná nedeľa

Refrén: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Skutky apoštolov   −   Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48

Dar Ducha Svätého sa vylial aj na pohanov

Keď Peter prišiel do Cézarey, vyšiel mu v ústrety Kornélius, padol mu k nohám a poklonil sa. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: „Vstaň, aj ja som len človek.“

Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha.

Vtedy Peter povedal: „Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“ A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista.

Potom ho prosili, aby u nich niekoľko dní zostal.

Kniha žalmov   −   Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4

Refrén: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. alebo Aleluja.
Spievajte Pánovi pieseň novú, *
lebo vykonal veci zázračné.
Víťazstvo je dielom jeho pravice *
a jeho svätého ramena. R.
Pán oznámil svoju spásu, *
pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Rozpamätal sa na svoju dobrotu *
a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. R.
Uzreli všetky končiny zeme *
spásu nášho Boha.
Na chválu Božiu jasaj, celá zem; *
plesajte, radujte sa a hrajte. R.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 4, 7-10

Boh je láska

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 15, 9-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“
https://lc.kbs.sk/
....zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl tsp.org.pl
adamkokot.pl
lapszenizne.pl
rogoznik.bnx.pl
trybsz.agrowczasy.com
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
mok.nowytarg.pl
www.spisskastaraves.sk
gold-fotografia.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
www.fotografie.nowytarg.pl
nowabiala.com
sz.c0.pl
nowotarski.pl
ospfrydman.republika.pl
goral.info.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb